Nieuwe randparking op site vredegerecht

Publicatiedatum

Auteur

Walter Aertsens

Deel dit artikel

Er komt een nieuwe randparking in het centrum van Kontich, met name op de site van het vredegerecht en het postkantoor op de hoek van de Duffelsesteenweg met de Mechelsesteenweg. Daartoe heeft de gemeenteraad op maandag 20 november een voorlopig onteigeningsbesluit goedgekeurd. Ook CD&V heeft dit besluit mee goedgekeurd. Het moet immers bijdragen tot het weren van het autoverkeer uit de winkelstraten en het autovrij maken van het Gemeenteplein en het Sint-Jansplein. Tegelijk gaf CD&V-fractieleider Marc Van den Brande ook een waarschuwing: Wij zijn akkoord met de aanleg van een parking maar zijn niet akkoord met een nieuwbouw op de site of een uitbreiding van de winkelzone. 

Kontich is een gemeente met een echt winkelcentrum. Tegelijk is er veel doorgaand verkeer door het ontbreken van een ringweg. De grote wegen komen samen in het centrum van de gemeente. Dit leidt tot een grote drukte wat het winkelen niet altijd even aangenaam maakt. CD&V steunt dan ook alle maatregelen die kunnen bijdragen tot een meer leefbare gemeente. Het autoverkeer in de winkelstraten kan beperkt worden door het creëren van randparkings. Het Gemeenteplein en het Sint-Jansplein zouden een andere invulling moeten krijgen waar meer plaats is voor groen. 

Een nieuwe parking op de hoek de Duffelsesteenweg en de Mechelsesteenweg kadert in dergelijk beleid. Daar start immers de winkelstraat richting Gemeenteplein. De nieuwe parking kan deels dienen ter vervanging van de parkeerplaatsen op het Gemeenteplein en het Sint-Jansplein. Vandaar dat CD&V dit project steunt. Maar dit betekent echter geen blanco cheque voor het schepencollege. De hoge kostprijs van het project baart CD&V zorgen. Er moet dan ook op toegezien worden dat deze kosten onder controle blijven. CD&V stelt zich ook vragen over de definitieve invulling van de site, daarover is immers nog niets beslist. CD&V wenst in geen geval dat op de site een nieuw winkelcentrum komt. Dit zou immers een negatieve impact hebben op de bestaande winkels in de Mechelsesteenweg en de Molenstraat. Het zou leiden tot leegstand en verloedering. Dat wenst CD&V niet. Het centrum moet het centrum blijven, aldus nog Marc Van den Brande. .

Overigens is de beslissing van de gemeenteraad nog niet het einde van de procedure. Het voorlopig onteigeningsbesluit zal nu onderworpen worden aan een openbaar onderzoek. 

Nieuws

CD&V wenst bankautomaat in Kontich-Kazerne

De laatste bankautomaat in Kontich-Kazerne verdwijnt. De sluitingsdatum is reeds bepaald. CD&V-fractieleider Marc Van den Brande pleitte er tijdens de gemeenteraad van 19 maart voor dat het schepencollege een initiatief zou nemen om er voor te zorgen dat er toch een bankautomaat zou blijven. Burgemeester Bart Seldeslachts was weinig hoopvol. Hij wees er wel op dat de inwoners in de buurtwinkel nog geld kunnen afhalen. 

In vroegere tijden waren er in Kontich-Kazerne twee bankkantoren. Deze zijn inmiddels verdwenen maar er bleef nog nog een bankautomaat over. Ook deze zal nu verdwijnen. Eén en ander kadert in de beslissing van de grootbanken om geen bankautomaten meer uit te baten maar deze taak toe te vertrouwen aan het bedrijf Batopin. Zo is er in Kontich-Centrum reeds een eerste cash-punt van dit bedrijf geopend en ook in Waarloos wordt een locatie onderzocht. Voor Kontich-Kazerne zijn er geen plannen. 

CD&V-fractieleider Marc Van den Brande vroeg aan het schepencollege wat daar de reden van was en of hier niets aan gedaan kon worden. Burgemeester Seldeslachts stelde dat er geen contacten zijn met het bedrijf en de gemeente dus niet op de hoogte is van de criteria. Vroeger had het gemeentebestuur wel gekeken of het zelf kon instaan voor een bankautomaat in Waarloos. Maar dit bleek te kostelijk te zijn. Ook in Kontich-Kazerne werd even gedacht om een bankautomaat onder te brengen in het toekomstig buurtcentrum Den Alf. Maar hier bleek te weinig ruimte te zijn. De enige mogelijkheid is bij het winkelen in de buurtwinkel de vraag te stellen of er cash kan worden afgehaald. 

Zebrapaden bijschilderen aub!

Bij de aansluiting van de IJzermaalberg met de Pronkenbergstraat is een nieuw zebrapad aangelegd. Dat zal de verkeersveiligheid voor voetgangers ten goede komen. Zo’n nieuw geschilderd zebrapad heeft het voordeel dat het goed opvalt, zowel voor voetgangers als voor automobilisten. 

Geen parkeerschijf op zaterdag aan station

De blauwe zone in de buurt van het station zou enkel op weekdagen van kracht moeten zijn. Dat stelde CD&V-fractieleider Marc Van den Brande tijdens de gemeenteraad van maandag 20 november. Deze blauwe zone is immers in de eerste plaats bedoeld om de parkeerhinder van pendelaars te beperken. En in het weekend zijn deze er niet. Door de beperking tot de weekdagen kunnen de buurtbewoners zonder enig probleem bezoek ontvangen tijdens het weekeinde.