Carpoolparking wordt toegankelijk voor fietsers en voetgangers

Publicatiedatum

Auteur

Walter Aertsens

Deel dit artikel

De carpoolparking aan de E19 wordt toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Dat beloofde schepen Willem Wevers in antwoord op een vraag van CD&V-fractieleider Marc Van den Brande tijdens de jongste gemeenteraad. CD&V is hierover ten zeerste verheugd. De partij ijvert reeds lang voor deze zaak. 

Recent werd op de carpoolparking een laadstation voor elektrische wagens geopend. Daardoor wordt het moeilijker om een keerlus voor de tram te realiseren. Naar aanleiding daarvan wou CD&V-fractieleider Marc Van den Brande weten of De Lijn de plannen voor het doortrekken van de tram tot in Kontich geschrapt had. Zo ja, dan zou eindelijk actie ondernomen kunnen worden om de carpoolparking toegankelijk te maken voor fietsers en voetgangers. In het verleden werden beide dossiers immers aan elkaar gekoppeld. 

CD&V ijvert reeds lang om de bereikbaarheid van de carpoolparking te vergroten. De carpoolparking dient immers als vertrekplaats voor tal van verenigingen. Tevens kan de carpoolparking ook gebruikt worden voor het nabijgelegen Sint-Ritacollege. Momenteel is er bij elk oudercontact een enorme parkeerdruk. Ook de activiteiten in de sporthal zorgen voor bijkomende parkeerders. Een toegang tot de carpoolparking zou de parkeerdruk in de woonstraten rond het college kunnen verminderen.

In zijn antwoord stelde schepen Willem Wevers dat De Lijn in de jongste plannen het doortrekken van de tram niet meer heeft opgenomen, zij het dat het idee ook niet volledig is verlaten. De schepen stelde wel dat er plannen zijn voor de carpoolparking. Zo zou er een fietspad komen aan de kant van het Sint-Ritacollege. Ter hoogte van de carpoolparking zouden er verkeerslichten komen. Het Agentschap is momenteel bezig om de nodige vergunningen te bekomen. Schepen Wevers maakt zich sterk dat de plannen nog dit jaar, en ten laatste volgend jaar, kunnen gerealiseerd worden. 

 

Nieuws

CD&V wenst bankautomaat in Kontich-Kazerne

De laatste bankautomaat in Kontich-Kazerne verdwijnt. De sluitingsdatum is reeds bepaald. CD&V-fractieleider Marc Van den Brande pleitte er tijdens de gemeenteraad van 19 maart voor dat het schepencollege een initiatief zou nemen om er voor te zorgen dat er toch een bankautomaat zou blijven. Burgemeester Bart Seldeslachts was weinig hoopvol. Hij wees er wel op dat de inwoners in de buurtwinkel nog geld kunnen afhalen. 

In vroegere tijden waren er in Kontich-Kazerne twee bankkantoren. Deze zijn inmiddels verdwenen maar er bleef nog nog een bankautomaat over. Ook deze zal nu verdwijnen. Eén en ander kadert in de beslissing van de grootbanken om geen bankautomaten meer uit te baten maar deze taak toe te vertrouwen aan het bedrijf Batopin. Zo is er in Kontich-Centrum reeds een eerste cash-punt van dit bedrijf geopend en ook in Waarloos wordt een locatie onderzocht. Voor Kontich-Kazerne zijn er geen plannen. 

CD&V-fractieleider Marc Van den Brande vroeg aan het schepencollege wat daar de reden van was en of hier niets aan gedaan kon worden. Burgemeester Seldeslachts stelde dat er geen contacten zijn met het bedrijf en de gemeente dus niet op de hoogte is van de criteria. Vroeger had het gemeentebestuur wel gekeken of het zelf kon instaan voor een bankautomaat in Waarloos. Maar dit bleek te kostelijk te zijn. Ook in Kontich-Kazerne werd even gedacht om een bankautomaat onder te brengen in het toekomstig buurtcentrum Den Alf. Maar hier bleek te weinig ruimte te zijn. De enige mogelijkheid is bij het winkelen in de buurtwinkel de vraag te stellen of er cash kan worden afgehaald. 

Zebrapaden bijschilderen aub!

Bij de aansluiting van de IJzermaalberg met de Pronkenbergstraat is een nieuw zebrapad aangelegd. Dat zal de verkeersveiligheid voor voetgangers ten goede komen. Zo’n nieuw geschilderd zebrapad heeft het voordeel dat het goed opvalt, zowel voor voetgangers als voor automobilisten. 

Nieuwe randparking op site vredegerecht

Er komt een nieuwe randparking in het centrum van Kontich, met name op de site van het vredegerecht en het postkantoor op de hoek van de Duffelsesteenweg met de Mechelsesteenweg. Daartoe heeft de gemeenteraad op maandag 20 november een voorlopig onteigeningsbesluit goedgekeurd. Ook CD&V heeft dit besluit mee goedgekeurd. Het moet immers bijdragen tot het weren van het autoverkeer uit de winkelstraten en het autovrij maken van het Gemeenteplein en het Sint-Jansplein. Tegelijk gaf CD&V-fractieleider Marc Van den Brande ook een waarschuwing: Wij zijn akkoord met de aanleg van een parking maar zijn niet akkoord met een nieuwbouw op de site of een uitbreiding van de winkelzone.