Gemeentelijke investeringstoelage voor het zaaltje van Beert

Publicatiedatum

Auteur

Peter Van Cutsem

Deel dit artikel

Op voorstel van cd&v, DVP en N-VA Pepingen keurde de voltallige gemeenteraad op 19 december 2023 een uitzonderlijke toelage van 10.000 euro aan de beheerders van het zaaltje in Beert goed. Met deze toelage kunnen de vrijwilligers buiten de opknapbeurt van de zaal nog noodzakelijke en duurzame investeringen doen.

“Het zaaltje is de vergader- en ontmoetingsplek bij uitstek voor de buurt en voor het levendige verenigingsleven in Beert. Kwaliteitsvolle en betaalbare infrastructuur is belangrijk om de bestaande verenigingen verder te laten groeien en om nieuwe initiatieven op te starten. Daarom staken recent tal van vrijwilligers de handen uit de mouwen om de zaal in Beert mooi op te knappen. Spijtig genoeg kan niet alles met vrijwilligers uitgevoerd worden.”

“Om de infrastructuur verder kwalitatief te kunnen uitbouwen dringen zich nog bijkomende investeringen op. Zo zijn ook tal van energiezuinige renovaties nodig om de energiekosten te drukken, wat op termijn een win-win situatie wordt” zegt gemeenteraadslid Peter Van Cutsem.

“De kosten hiervan kunnen hoog oplopen, dit blijkt ook uit cijfers van de gedane investeringen en voorziene budgetten voor het onderhoud van de eigen gemeentelijke zalen in de andere deelgemeenten. Door de toekenning van deze uitzonderlijke toelage kan elke burger en elke vereniging van elke dorp rekenen op een kwalitatieve, aangepaste en betaalbare ontmoetingsplaats aan dezelfde voorwaarden als elders in de gemeente.”

“Door ons voorstel ondersteunen we ook het verenigingsleven in de gemeente waardoor het Pepingense verenigingsleven wat meer ademruimte krijgt” besluit cd&v gemeenteraadslid Peter Van Cutsem.

Nieuws uit Pepingen

"Wij namen het heft in handen en plaatste zelf borden om de trajectcontrole aan te geven"

Omdat heel wat mensen vinden dat de trajectcontroles in Bellingen onvoldoende zijn aangeduid, plaatste cd&v zelf waarschuwingsborden langs het traject.

“Geen zomersnoei op meidoornhagen om onze lokale fruitteelt te beschermen!”

Tijdens de recente gemeenteraadsvergadering van april 2024 heeft het schepencollege een voorstel ingediend om jaarlijks tijdens de zomermaanden onderhoud aan de meidoornhagen uit te voeren. Dit baart cd&v Pepingen zorgen gezien de meidoorn een waardplant is voor bacterievuur dat een ernstige bedreiging vormt voor onze lokale fruitteelt.

Sterretjesweide in Pepingen na 5 jaar eindelijk in gebruik

In december 2018 werd op initiatief van Peter Van Cutsem de eerste sterretjesweide van de gemeente ingericht op het kerkhof van Pepingen. Helaas bleef deze plek vijf jaar lang ongebruikt vanwege administratieve belemmeringen. Dankzij de vastberaden inspanningen van cd&v is de troostplek nu eindelijk beschikbaar voor gebruik.