Gemeentelijke investeringstoelage voor het zaaltje van Beert

Publicatiedatum

Auteur

Peter Van Cutsem

Deel dit artikel

Op voorstel van cd&v, DVP en N-VA Pepingen keurde de voltallige gemeenteraad op 19 december 2023 een uitzonderlijke toelage van 10.000 euro aan de beheerders van het zaaltje in Beert goed. Met deze toelage kunnen de vrijwilligers buiten de opknapbeurt van de zaal nog noodzakelijke en duurzame investeringen doen.

“Het zaaltje is de vergader- en ontmoetingsplek bij uitstek voor de buurt en voor het levendige verenigingsleven in Beert. Kwaliteitsvolle en betaalbare infrastructuur is belangrijk om de bestaande verenigingen verder te laten groeien en om nieuwe initiatieven op te starten. Daarom staken recent tal van vrijwilligers de handen uit de mouwen om de zaal in Beert mooi op te knappen. Spijtig genoeg kan niet alles met vrijwilligers uitgevoerd worden.”

“Om de infrastructuur verder kwalitatief te kunnen uitbouwen dringen zich nog bijkomende investeringen op. Zo zijn ook tal van energiezuinige renovaties nodig om de energiekosten te drukken, wat op termijn een win-win situatie wordt” zegt gemeenteraadslid Peter Van Cutsem.

“De kosten hiervan kunnen hoog oplopen, dit blijkt ook uit cijfers van de gedane investeringen en voorziene budgetten voor het onderhoud van de eigen gemeentelijke zalen in de andere deelgemeenten. Door de toekenning van deze uitzonderlijke toelage kan elke burger en elke vereniging van elke dorp rekenen op een kwalitatieve, aangepaste en betaalbare ontmoetingsplaats aan dezelfde voorwaarden als elders in de gemeente.”

“Door ons voorstel ondersteunen we ook het verenigingsleven in de gemeente waardoor het Pepingense verenigingsleven wat meer ademruimte krijgt” besluit cd&v gemeenteraadslid Peter Van Cutsem.

Nieuws uit Pepingen

Pepingen breekt records: meer dan 900 verkeersboetes in 10 dagen op 1 trajectcontrole

Op 23 februari 2024 werd de trajectcontrole in Bellingen geactiveerd. Tijdens de eerste week werden een alarmerend aantal boetes uitgeschreven. Cd&v Pepingen stelt zich vragen bij de manier van aanpak van het bestuur.

Omleiding langs Kareelstraat ondermijnt veiligheid rond scholen

Vanaf maandag 12 februari 2024 gaan de geplande werken aan het kruispunt Ninoofsesteenweg/Eikstraat van start, met voorziene omleidingen voor fietsers en andere weggebruikers. Echter, de voorgestelde omleiding langs de Kareelstraat leidt tot bezorgdheid over de veiligheid van de schoolomgeving. De oppositiepartijen cd&v, DVP en N-VA uiten ook kritiek op de gebrekkige communicatie, het ontbreken van een duidelijk omleidingsplan en bepaalde voorzorgen om de veiligheid te garanderen.

Beslissing over schuilhuisje roept vragen op omtrent busreizigerscomfort

Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat van start met het relanceproject in het kader van schoolroutes en hoppinpunten ter hoogte van het kruispunt N28 met de Eikstraat. Dit initiatief is gericht op het verbeteren van de mobiliteitsinfrastructuur en het verhogen van het comfort voor busreizigers. De keuze van de bushokjes deed de oppositie de wenkbrauwen fronsen.