Artikels met het label: "verenigingen"

Gemeentelijke investeringstoelage voor het zaaltje van Beert

Op voorstel van cd&v, DVP en N-VA Pepingen keurde de voltallige gemeenteraad op 19 december 2023 een uitzonderlijke toelage van 10.000 euro aan de beheerders van het zaaltje in Beert goed. Met deze toelage kunnen de vrijwilligers buiten de opknapbeurt van de zaal nog noodzakelijke en duurzame investeringen doen.

Geboortebos met blik op de toekomst

Deze morgen werd het geboortebos geplant nabij de site Gentsemeersweg, een samenwerking tussen het gemeentebestuur, Gezinsbond Pittem, Gezinsbond Egem en de kringloopkrachten van Pittem 

Padel Pittem

Sinds jaar en dag hechten we veel waarde aan alle (sport) verenigingen op ons grondgebied. Hun succes draagt immers bij tot de kracht en vitaliteit van onze gemeente als geheel.