Geen eerste afvalstraat in Pepingen, meerderheid verwerpt gezamenlijk voorstel van de oppositie

Publicatiedatum

Auteur

Peter Van Cutsem

Deel dit artikel

Tijdens de gemeenteraad van 30 mei 2023 stelden de fracties cd&v, DVP en N-VA gezamenlijk voor om bij de lopende riolerings- en wegeniswerken de bovengrondse glasbol in de Molenhofstraat in Heikruis te vervangen door een ondergrondse afvalstraat. De LVB/OpenVld stemde tegen het constructieve voorstel van de oppositie.

“Wij begrijpen dat het niet wenselijk is om alle bovengrondse glasbollen in Pepingen gelijktijdig te vervangen door een ondergrondse glasbak of een afvalstraat. Daarom stelden we voor om in eerste instantie de vervanging uit te voeren wanneer er grote (wegen)werken in de omgeving van een bestaande glasbol voorzien zijn. Zo kunnen meteen ook de nodige (nuts)voorzieningen voor de ondergrondse containers uitgevoerd worden. Gezien de komende riolerings- en wegeniswerken in Heikruis, stellen we voor om de bovengrondse glascontainer aan het kruispunt Kouterstraat - Molenhofstraat te verwijderen en op dezelfde locatie een ondergrondse afvalstraat in te richten”, verduidelijkt cd&v gemeenteraadslid Peter Van Cutsem.

Vele voordelen

“De ervaring van omliggende gemeenten leert ons dat het ondergronds brengen van de glascontainer tal van voordelen biedt. Zo veroorzaakt de ondergrondse container veel minder geluidshinder voor de buurtbewoners. Daarnaast is de visuele hinder ook beperkt en is er minder aanleiding voor sluikstorten. Verder hebben de containers ook een grotere capaciteit, waardoor het risico op een overvolle container kleiner wordt”.

“Naast het containerpark en de afvalophalingen aan huis, creëren we met een afvalstraat een derde mogelijkheid voor inwoners om hun afval kwijt te raken. In deze ondergrondse afvalcontainers kan men drie fracties kwijt: papier en karton, glas en restafval. Via de afvalintercommunale Intradura kan de gemeente de afvalstraten, met de helft subsidie van OVAM, laten installeren”.

Weggestemd door de meerderheid

“Het constructieve voorstel van de gezamenlijke Pepingse oppositie werd door LVB/OpenVld Pepingen belachelijk gemaakt. De Pepingse burgemeester vond de glasbol die hij dagelijks ziet mooi. Maar nog straffer was dat hij opperde dat de inbreng van de buurt ontbrak en de kostprijs van 25.000 euro te hoog lag. De gezamenlijke oppositie herinnerde hem aan het feit dat er geen enkele burgerparticipatie was in de 3 megalomane LVB-prestigeprojecten nl. Chirolokalen, gemeentehuis en bibliotheeksite, samen goed voor meer dan 4 miljoen euro van de belastingbetalers. En dit met realisatie net voor de verkiezingen. Toevallig of niet?”

Nieuws uit Pepingen

"Wij namen het heft in handen en plaatste zelf borden om de trajectcontrole aan te geven"

Omdat heel wat mensen vinden dat de trajectcontroles in Bellingen onvoldoende zijn aangeduid, plaatste cd&v zelf waarschuwingsborden langs het traject.

“Geen zomersnoei op meidoornhagen om onze lokale fruitteelt te beschermen!”

Tijdens de recente gemeenteraadsvergadering van april 2024 heeft het schepencollege een voorstel ingediend om jaarlijks tijdens de zomermaanden onderhoud aan de meidoornhagen uit te voeren. Dit baart cd&v Pepingen zorgen gezien de meidoorn een waardplant is voor bacterievuur dat een ernstige bedreiging vormt voor onze lokale fruitteelt.

Sterretjesweide in Pepingen na 5 jaar eindelijk in gebruik

In december 2018 werd op initiatief van Peter Van Cutsem de eerste sterretjesweide van de gemeente ingericht op het kerkhof van Pepingen. Helaas bleef deze plek vijf jaar lang ongebruikt vanwege administratieve belemmeringen. Dankzij de vastberaden inspanningen van cd&v is de troostplek nu eindelijk beschikbaar voor gebruik.