cd&v stelt kinderopvang, ontmoetingsruimte en co-housing voor in zone Berkenhof

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Op de gemeenteraad 27/05 lag de beslissing voor tot afbraak van het leegstaand gebouw achter het Berkenhof. Een goede zaak, want daar is al jarenlang een problematiek van overlast, kraken en vernieling. Ook veel buurtbewoners klagen hierover. Zowel het Berkenhof als het achterliggende gebouw staan al jarenlang leeg. We moeten dan ook dringend stappen ondernemen in het belang van een goede toekomstige invulling van deze zone!

We begrijpen dat het N-VA-bestuur een co-housing beoogt in deze zone. Deze plannen zijn echter heel vaag, en er worden daarin de laatste jaren helaas bitter weinig stappen ondernomen. Dat vinden we jammer, want de zone heeft veel potentieel.

Wat ons betreft is de toekomst van de zone Berkenhof breder. We weten dat er een acute nood is aan bijkomende kinderopvang in Edegem. Daarnaast is er een tekort aan ontmoetingsruimten voor verenigingen en buurtbewoners. Tevens is er nood aan bijkomende woningen, weliswaar op doordachte locaties. Om die reden willen we voor de zone Berkenhof onderzoeken of een kinderopvang en/of ontmoetingsruimte voor verenigingen en buurtbewoners mogelijk is, eventueel gecombineerd met moderne woonfuncties, zoals co-housing.

We legden dit voorstel voor op de gemeenteraad van 27 mei. Schepen Albert Follens antwoordde dat onze vraag werd gecapteerd, en het bestuur goed luisterde naar ons voorstel, en het eigenlijk ook eens is. Alleen wenst het N-VA-bestuur de opmaak van het gebiedsdekkend RUP af te wachten. Wat ons betreft kon de principiële beslissing eigenlijk al wel worden genomen. We nemen dit voorstel dan ook mee in ons verkiezingsprogramma. Wordt vervolgd!
In de pers:

Nieuws

cd&v stelt uitbreiding fietsstraten voor in Edegem

De verkeersveiligheid in Edegem kan absoluut nog worden verbeterd, zeker voor schoolgaande jeugd. Wij begrijpen dat het bestuur beoogt een fietsstraat te implementeren in de Ingenieur Haesaertslaan, Donk, Kerkplein en een gedeelte van de Parklaan. Een goede zaak voor de verkeersveiligheid en voor de Edegemse scholieren volgens ons.

cd&v Edegem stelt afschaffing standplaats politieke partijen op jaarmarkt voor, ten voordele van lokale verenigingen en ondernemingen

Op de agenda van de afgelopen Edegemse gemeenteraad van maart stond een aanpassing van de praktische reglementsbepaling voor de jaarmarktfeesten op de agenda. Als cd&v-fractie dienden we een amendement in tot afschaffing van de standplaats voor politieke partijen en politieke bewegingen op de jaarmarkt, enkel op voorwaarde dat deze plaatsen ter beschikking worden gesteld aan Edegemse verenigingen en/of ondernemingen. 

Lokaal bestuur sluit juridisch en inhoudelijk wankel akkoord met projectontwikkelaar

Op de gemeenteraad van 26 februari stond voor de tweede keer, na eerdere discussie in de gemeenteraad van januari, volgend punt op de agenda:

"Een individueel akkoord tussen het lokaal bestuur en de projectontwikkelaar Brefin over de bouw van 132 studentenkoten, waaronder 32 studio's en 1 conciërgewoning"

Het N-VA bestuur keurde deze dading tijdens de gemeenteraad, meerderheid tegen de voltallige oppositie, goed na een uitgebreide discussie.
In dit akkoord krijgt de projectontwikkelaar maar liefst een korting van 515.000 € op het bestaande belastingreglement. Ongezien!