Wat gaat dit allemaal kosten?

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

CD&V-Groen engageert zich om eerst de bestaande zaken te optimaliseren en pas dan nieuwe budgetten op te maken of aan te spreken. CD&V-Groen is ervan overtuigd door intensieve samenwerking met andere overheden zoals buurgemeenten, politiezones en overheidsniveaus provincie en Vlaams Gewest (daarvoor betaalt de burger uiteindelijk) een kostenbesparing te kunnen realiseren. Op die manier kunnen nieuwe initiatieven gefinancierd worden en kan de impact op de gemeentelijke
belastingen tot een minimum beperkt worden.

Door een goede vertegenwoordiging op het bovenlokale niveau hebben onze partijen hiervoor reeds zeer goede contacten, en een goed overzicht van (gesubsidieerde) mogelijkheden om onze toekomstvisie voor een Bruisend Boortmeerbeek te realiseren.

Gerelateerde standpunten