Bestuur: Open beleid, toekomstgerichte keuzes

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

Beslissingen van het lokaal bestuur hebben een directe impact op het leven van alle inwoners. Daarom vinden we het essentieel om het beleid zo open en transparant mogelijk te voeren.

Vanuit deze visie schuiven we een aantal actiepunten naar voor:

 • Een evaluatie van de bestedingen en de bestaande werkprocessen om op die manier de beschikbare
  gemeentelijke middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten in functie van het gewenste beleid.
 • Duidelijke en snelle communicatie alsook gemakkelijk toegankelijke informatie met een optimale
  transparantie over de gemaakte keuzes
  • Bv.: de inzet van sociale- en digitale media, waaronder ook een toegankelijke en overzichtelijke
   website.
  • Bv.: het eenvoudig beschikbaar stellen van verslagen en de burger proactief inlichten overtoekomstige beslissingen of wegenwerken.
  • Bv.: een gemeentelijk informatiekrantje in de vorm van een tijdschrift dat driemaandelijksverschijnt, aangevuld met nieuwsbrieven indien nodig.
 • Een open klimaat:
  •  via het organiseren van periodieke vragenuurtjes in de gemeenteraad
  •  het aanstellen van duidelijke aanspreekpunten
  •  Burgerparticipatie mogelijk maken bij het nemen van beslissingen die impact hebben opeen buurt.

Gerelateerde standpunten