Inwoners: (H)echte gemeenschap, gezellige buurten en wijken

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

Mensen de mogelijkheid bieden om hun buren, ouders, en andere Boortmeerbekenaren te ontmoeten is een speerpunt van ons Pact. Om dit mogelijk te maken is het belangrijk om plekken te creëren die ontmoeten stimuleren. Groene speelomgevingen in buurten, het ondersteunen van initiatieven om een samentuin of een buurderij te starten, meer groen en minder (beton)verharding, maar ook het gezellig inrichten van pleintjes zijn slechts enkele voorbeelden. We geloven dat dit mensen
dichter bij elkaar brengt, jong en oud verbindt en dat dit resulteert in een zorgzame gemeente.

We willen iedereen aanmoedigen om deel te nemen en bij te dragen aan een gevarieerd activiteitenaanbod. Boortmeerbeek omvormen naar een bruisende gemeente, waar het niet alleen rustig wonen is, maar waar het ook gezellig toeven is. Waar mensen zorgen voor elkaar en er een warm gemeenschapsgevoel aanwezig is.

We willen het buurtgevoel ontwikkelen:

  • via het aanleggen of herinrichten van pleintjes (met bv. een klimrek, schommel, of een petanquebaan,
    het aanplanten van groen, bomen).
  •  het slim plaatsen van meubilair (bv. banken) waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
  •  we willen actief op zoek gaan naar locaties om een samentuin of zelfoogst tuin voor inwoners
    in te richten en/of bieden ondersteuning aan inwoners die hier initiatief rond willen
    nemen.

We willen een ‘Sociaal Huis’ of Dienstencentrum oprichten waar inwoners onder één dak terecht kunnen met vragen over zorg, toelagen, leefloon, premies, kinderopvang of opvoeding en elkaar kunnen ontmoeten.

Voor onze jongste inwoners willen we een gevarieerd pakket activiteiten aanbieden tijdens de schoolvakanties rekening houdend met de financiële draagkracht van gezinnen.

We willen onze studerende jongeren een hart onder de riem steken in examenperiodes door hen de mogelijkheid te bieden om samen te studeren (bv. in de bib of in gemeentelijke infrastructuur).

We willen kangoeroewonen stimuleren en ondersteunen, omdat zo verschillende generaties voor elkaar kunnen zorgen. Ook mantelzorgers verdienen onze steun, niet alleen door een mantelzorgpremie, maar ook door hen op andere manieren te ondersteunen en te informeren.

We willen in bredere samenwerking (bv. met lokale handel en diverse organisaties en verenigingen), diverse activiteiten organiseren die de drie dorpskernen verenigen en mensen samenbrengen: bv. een midzomerloop of kerstcorrida, een fietstocht doorheen de gemeente, een zomerbar, …..).

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mes45tHFj4E

Gerelateerde standpunten