Verkeer: Duurzame en veilige mobiliteit, trage wegen

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

Als je andere mensen wil ontmoeten, moet je je vlot en veilig kunnen verplaatsen. Boortmeerbeek telt hier heel wat uitdagingen, mede omwille van haar ligging. We vinden het belangrijk dat iedereen veilig op pad kan en dat ouders hun kinderen met een gerust hart naar de school of de sportclub kunnen laten fietsen. Dit vereist een doordachte aanpassing van de ruimtelijke ordening en inrichting van onze gemeente.

In ons mobiliteitsbeleid zetten we de veiligheid van de zachte weggebruikers centraal.

  • Voor woonwijken willen wij een algemene snelheidsbeperking van 30 km/u.
  • We onderzoeken alle mogelijkheden voor het invoeren van fietsstraten en schoolstraten en doen hiervoor beroep op experts, steeds in nauw overleg met de betrokken bewoners.
  • Zwaar vrachtverkeer hoort niet thuis in een schoolomgeving.
  • Voor de overige wegen zetten we maximaal in op veilige en/of afgescheiden fietspaden: het verbeteren van de bestaande en het aanleggen van de ontbrekende. Daarbij worden deze aangesloten op bovengemeentelijke fietsnetwerken (bv. via het realiseren van verbindingen met de geplande bruggen over de Dijle).
  •  Wij zetten in op veilige fietsoversteekplaatsen op de Leuvensesteenweg, op die manier verbinden we meteen ook Schiplaken structureel met Hever en Boortmeerbeek, wat ontmoeten gemakkelijker maakt. Daarnaast liggen er aan de rand van onze gemeente nog een aantal grote verkeersassen (Molenheidebaan, Provinciesteenweg) waar we willen zorgen voor veilige oversteekplaatsen om de verbinding te maken met onze buurgemeentes.
  • We voorzien alle openbare gebouwen van voldoende fietsenstallingen.
  • Zonder de doorstroming van het autoverkeer te willen hinderen, zetten we in op maatregelen om onaangepaste of sterk veranderlijke snelheden tegen te gaan; voldoende traag en daardoor gestaag rijden, zal de reistijd doorheen  Boortmeerbeek, en daarmee meteen ook de verkeersveiligheid feitelijk ten goede komen en zal daarbij de leefomgeving verbeteren.
  • Wij zoeken actief de samenwerking op met de buurgemeenten en het Vlaams Gewest (Agentschap Wegen en Verkeer) om de uitdagingen van de grote verkeersassen (Leuvensesteenweg, de overweg Haacht-Station, etc.) aan te pakken en samen concrete oplossingen te zoeken.
  • We richten de verkeersinfrastructuur groen en insectenvriendelijk in waar dit kan (Bv. hagen als afscheiding van fietspaden, een insectenvriendelijke begroeiing op rotondes zodat ook insecten het naar hun zin hebben (insectenrotonde). Dit draagt eveneens bij aan de biodiversiteit en werkt het hitte effect tegen.

 

https://www.youtube.com/watch?v=UMU7c6gqOGU

Gerelateerde standpunten