Berlare_Nieuws

Project 9290#cd&v wil hulp op het recyclagepark voorzien in afwachting van een nieuw containerpark

Project 9290#cd&v wil ondergrondse containers op het containerpark en enkele uren per week een wijkwerker inschakelen die de  inwoners kan helpen om hun materialen in de containers te doen belanden.

Met project9290#cd&v trapt Berlaarse cd&v-afdeling de verkiezingscampagne op gang

Cd&v heeft tijdens deze legislatuur meermaals vanuit de oppositie haar stempel gedrukt op het beleid. Denk maar onder meer aan dossiers als het kasteel van Berlare, het RUP Sport- en Cultuursite, het Nationaal Park Scheldevallei, verschillende ingrepen inzake verkeersveiligheid, de verhoging van belastingen via de gemeentelijke opcentiemen, de invoering van een jeugdcheck, mobiliteitsplan Overmere en Uitbergen …

Berlaarse gemeenteraad spreekt zich unaniem uit tegen het beleidsplan Ruimte Oost-Vlaanderen

Op de gemeenteraad van 4 juli 2023 werd het beleidsplan ‘Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’ voorgesteld. “Het is goed dat we nadenken over hoe we in de toekomst willen wonen, werken en leven binnen een kwalitatieve ruimte. Maar de plannen van gedeputeerde voor Ruimtelijke planning An Vervliet (N-VA) stoten ons tegen de borst”, verklaart Yves Poppe voorzitter van Project9290#cd&v.

Berlaarse landbouwpercelen uit Nationaal Park Scheldevallei

Het Nationaal Park Scheldevallei beroert de gemoederen en dat kon iedereen duidelijk waarnemen tijdens de landbouwraad van 27 april 2023 in het gemeentehuis van Berlare. Dat is niet alleen het geval in Berlare maar ook in andere gemeenten en steden die kandidaat zijn om in een Nationaal Park Scheldevallei te stappen. Er heerst een grote ongerustheid bij grondeigenaars en grondgebruikers over de toekomst van dit project, de rechtsonzekerheid die dit alles met zich meebrengt en het gebrek aan inspraak. Toch, valt er ook op te merken dat de meeste grondeigenaars en grondgebruikers willen meestappen in een nationaal park-verhaal mits enkele garanties. Een duidelijk en rechtszeker vergunningskader voor de toekomst is hierin belangrijk.

Haal Berlaarse landbouwpercelen uit Nationaal Park Scheldevallei

Het Nationaal Park Scheldevallei beroert de gemoederen en dat kon iedereen duidelijk waarnemen tijdens de landbouwraad van 27 april 2023 in het gemeentehuis van Berlare. Dat is niet alleen het geval in Berlare maar ook in andere gemeenten en steden die kandidaat zijn om in een Nationaal Park Scheldevallei te stappen. Er heerst een grote ongerustheid bij grondeigenaars en grondgebruikers over de toekomst van dit project, de rechtsonzekerheid die dit alles met zich meebrengt en het gebrek aan inspraak. Toch, valt er ook op te merken dat de meeste grondeigenaars en grondgebruikers willen meestappen in een nationaal park-verhaal mits enkele garanties. Een duidelijk en rechtszeker vergunningskader voor de toekomst is hierin belangrijk.

Zone 30 in Overmere en Uitbergen té uitgebreid

Op woensdag 5 april 2023 werd een nieuwe zone 30 ingevoerd in Overmere en Uitbergen. “Wij zijn uiteraard voorstander van verkeersveiligheid. Maar Open VLD & N-VA kozen ervoor om de zone 30 in te voeren niet enkel op de gewest- en doorgangswegen, maar ook in alle aanpalende straten. Dit betekent in de praktijk dat bijna volledig Uitbergen en drie vierden van Overmere in het zone 30 gebied werd opgenomen”, zegt Bert Van de Velde, gemeenteraadslid CD&V Berlare.

cd&v wil jeugd meer betrekken bij het gemeentelijk beleid

CD&V wil in Berlare, Overmere en Uitbergen een gezins- en kindvriendelijk klimaat. Daarom stelde de partij op de voorbije gemeenteraad voor om een jeugdcheck in te voeren. Dit werd aanvaard door de meerderheid.

Begroting gemeente Berlare ontspoort ten koste van de bevolking

Op de gemeenteraad van 18 januari werd de aanpassing aan de meerjarenplanning besproken. CD&V Berlare is bezorgd over de financiële toestand van de gemeente. “Deze is ronduit belabberd’, zegt Steven Baeyens, fractievoorzitter, “De schuldgraad stijgt tegen het eind van de legislatuur naar 2.000 euro per inwoner.” 

Kasteelrenovatie wordt onbetaalbaar

Op de gemeenteraad van maandag 14 november werd de geplande renovatie van het kasteel van Berlare besproken. De plannen van het gemeentebestuur baren CD&V zorgen. De kosten swingen de pan uit. “CD&V Berlare pleit voor een alternatief waarin betaalbaarheid en een optimaal gebruik voor de inwoners centraal staan”, zegt CD&V-fractieleider Steven Baeyens.

Belast speelhallen in plaats van de burger te gebruiken als melkkoe

CD&V Berlare deed een opvallend voorstel afgelopen gemeenteraad. De partij wil een belasting op speelhallen heffen en gaat niet akkoord met de visie van Open VLD & N-VA die extra inkomsten bij de burger willen halen om de gemeentelijke financiën onder controle te krijgen.