Zone 30 in Overmere en Uitbergen té uitgebreid

Publicatiedatum

Auteur

Willem Van Steendam

Deel dit artikel

Op woensdag 5 april 2023 werd een nieuwe zone 30 ingevoerd in Overmere en Uitbergen. “Wij zijn uiteraard voorstander van verkeersveiligheid. Maar Open VLD & N-VA kozen ervoor om de zone 30 in te voeren niet enkel op de gewest- en doorgangswegen, maar ook in alle aanpalende straten. Dit betekent in de praktijk dat bijna volledig Uitbergen en drie vierden van Overmere in het zone 30 gebied werd opgenomen”, zegt Bert Van de Velde, gemeenteraadslid CD&V Berlare.

Op woensdag 5 april 2023 werd een nieuwe zone 30 ingevoerd in Overmere en Uitbergen. “Wij zijn uiteraard voorstander van verkeersveiligheid. Maar Open VLD & N-VA kozen ervoor om de zone 30 in te voeren niet enkel op de gewest- en doorgangswegen, maar ook in alle aanpalende straten. Dit betekent in de praktijk dat bijna volledig Uitbergen en drie vierden van Overmere in het zone 30 gebied werd opgenomen”, zegt Bert Van de Velde, gemeenteraadslid CD&V Berlare.

CD&V Berlare is voorstander van een verhoging van de verkeersveiligheid en wil mee werk maken van leefbare dorpskernen. “Doordat het gebied zo uitgebreid is, betwijfelen we of de zone 30 in deze vorm zijn doel niet zal voorbijschieten. Ook bij Open VLD blijkt niet iedereen overtuigd te zijn want Karel De Gucht (Open VLD) deelde de mening van CD&V en onthield zich tijdens de stemming op de gemeenteraad”, zegt Yves Poppe, voorzitter CD&V Berlare.

“Wij verkiezen dat de zone 30 beperkt wordt tot de gewest- en doorgangswegen en voornamelijk op de meest gevaarlijke plaatsen (bv. in de schoolbuurten). Dit aangevuld met snelheidsverlagende maatregelen in de omliggende straten”, gaat Bert verder, “we stellen ons ook vragen bij de mogelijkheden om de 30 km/uur in de praktijk te kunnen afdwingen en of de ‘te uitgebreide’ zone 30 het draagvlak bij automobilisten niet eerder zal doen afnemen. Ook gericht inzetten op handhaving en controles is praktisch onmogelijk in zo’n groot gebied."

"In Overmere en Uitbergen zijn vele inwoners  verrast door de invoering van de zone 30. De communicatie hierover kan beter. Zo zouden digitale signalisatieborden met de gewijzigde verkeerssituatie de onduidelijkheid bij de inwoners al deels wegnemen”, besluit Bert.

Yves Poppe, voorzitter CD&V Berlare, 0472 81 58 83, [email protected]
Bert Van de Velde, gemeenteraadslid CD&V Berlare, 0477 70 07 79, [email protected]

Berlare_Nieuws

Project 9290#cd&v wil hulp op het recyclagepark voorzien in afwachting van een nieuw containerpark

Project 9290#cd&v wil ondergrondse containers op het containerpark en enkele uren per week een wijkwerker inschakelen die de  inwoners kan helpen om hun materialen in de containers te doen belanden.

Met project9290#cd&v trapt Berlaarse cd&v-afdeling de verkiezingscampagne op gang

Cd&v heeft tijdens deze legislatuur meermaals vanuit de oppositie haar stempel gedrukt op het beleid. Denk maar onder meer aan dossiers als het kasteel van Berlare, het RUP Sport- en Cultuursite, het Nationaal Park Scheldevallei, verschillende ingrepen inzake verkeersveiligheid, de verhoging van belastingen via de gemeentelijke opcentiemen, de invoering van een jeugdcheck, mobiliteitsplan Overmere en Uitbergen …

Berlaarse gemeenteraad spreekt zich unaniem uit tegen het beleidsplan Ruimte Oost-Vlaanderen

Op de gemeenteraad van 4 juli 2023 werd het beleidsplan ‘Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’ voorgesteld. “Het is goed dat we nadenken over hoe we in de toekomst willen wonen, werken en leven binnen een kwalitatieve ruimte. Maar de plannen van gedeputeerde voor Ruimtelijke planning An Vervliet (N-VA) stoten ons tegen de borst”, verklaart Yves Poppe voorzitter van Project9290#cd&v.