Begroting gemeente Berlare ontspoort ten koste van de bevolking

Publicatiedatum

Auteur

Willem Van Steendam

Deel dit artikel

Op de gemeenteraad van 18 januari werd de aanpassing aan de meerjarenplanning besproken. CD&V Berlare is bezorgd over de financiële toestand van de gemeente. “Deze is ronduit belabberd’, zegt Steven Baeyens, fractievoorzitter, “De schuldgraad stijgt tegen het eind van de legislatuur naar 2.000 euro per inwoner.” 

Op de gemeenteraad van 18 januari werd de aanpassing aan de meerjarenplanning besproken. CD&V Berlare is bezorgd over de financiële toestand van de gemeente. “Deze is ronduit belabberd’, zegt Steven Baeyens, fractievoorzitter, “De schuldgraad stijgt tegen het eind van de legislatuur naar 2.000 euro per inwoner.” 

De financiële cijfers die op de gemeenteraad werden gepresenteerd, zijn zorgwekkend. De autofinancieringsmarge, het bedrag dat de gemeentelijke overheid na de lopende projecten en het aflossen van de afbetalingen nog over heeft om nieuwe initiatieven te nemen, daalt van 1.872.000 euro (in 2015) naar een negatief bedrag van 697.180 euro in 2022. “Een negatief bedrag betekent simpelweg dat de gemeente er financieel zeer belabberd voorstaat. Een financiële situatie zelfs die nooit gezien is in de gemeente Berlare. De schuldgraad stijgt tegen het eind van de legislatuur naar 2000 euro per inwoner”, zegt Steven Baeyens.

“Deze vaststelling wordt nog schrijnender als we weten dat het gemeentebestuur doorgaat met de geplande renovatie van de kasteelgebouwen voor meer dan 11 miljoen euro. En dit om slechts 38 werkplekken voor gemeentepersoneel te creëren. Bovenop de dramatische cijfers weten we dat de gemeente binnenkort nog eens 500.000 euro per jaar extra aan leningen zal moeten afbetalen. “

Geen langetermijnvisie

“Dit dossier van kasteelrenovatie hypothekeert vele andere projecten. Ondertussen worden noodzakelijke projecten die ten dienste van de bevolking staan geschrapt, zoals de rioleringswerken in de Schriekenstraat en eveneens in de Waterhoek-Quote. Wat mobiliteit betreft geven Open VLD en N-VA toe dat de bevolking weinig betrokken wordt bij beslissingen over het mobiliteitsbeleid. En het mobiliteitsbeleid beperkt blijft tot enkele versnipperde initiatieven zonder langetermijnvisie. 

65-plussers die van het dienstenchequebedrijf gebruik willen maken zullen 1 euro extra per uur moeten betalen en ook de prijs voor maaltijden aan huis wordt duurder. En dit nadat de prijs voor het woonzorgcentrum en de serviceflats de laatste maanden reeds is gestegen.

De geplande nieuwbouw voor de buitenschoolse kinderopvang wordt uitgesteld en boven de toekomst van die buitenschoolse kinderopvang komt een donkere wolk te hangen waardoor de toekomst van deze dienstverlening bijzonder onzeker is.  

De projecten rond het cultureel centrum en de sporthal worden voor onbepaalde tijd uitgesteld. Maar ondertussen zijn, om de aankondigingspolitiek van open VLD en N-VA te financieren, alweer duizenden euro’s van ons belastinggeld door de meerderheidspartijen weggesmeten aan studiekosten voor projecten die nu voor onbepaalde termijn niet zullen uitgevoerd worden.

Voor CD&V is het duidelijk dat voor Open VLD en N-VA slechts 1 prestigeproject voorop staat en dat is de peperdure renovatie van de kasteelgebouwen in het dorp van Berlare. Hiervoor moeten de projecten die ten dienste staan van onze inwoners wijken. Bovendien deed ons gemeentebestuur niet wat net de bedoeling is om de oefening die ze moesten maken: een toekomstvisie creëren, een verhaal voor onze gemeente beschrijven dat de gemeente voorop helpt én bovendien betaalbaar is”, besluit Steven.

Berlare_Nieuws

Team Project9290#cd&v

Project9290#cd&v stelt haar volledige lijst van 25 kandidaten voor in functie van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024

Oranje stoel

Zit je met vragen, bedenkingen, ideeën, zie je knelpunten en oplossingen of heb je gewoon een goed gedacht voor onze gemeente?

Kom het ons vertellen tijdens 1 van onze ORANJE STOEL sessies

Project9290#cd&v wil actieplan voor betere dienstverlening door de gemeente

Uit de gemeentemonitor die gepubliceerd werd op 24 januari 2024 blijkt dat de Berlarenaar niet tevreden is over de dienstverlening van het gemeentebestuur. De tevredenheid over de loketdiensten is met 10% afgenomen ten opzichte van de vorige publicatie van de gemeentemonitor in 2020. De tevredenheid over de digitale dienstverlening is gedaald met 7% ten opzichte van de vorige publicatie van de gemeentemonitor. We scoren hier als gemeente beduidend slechter dan het Vlaamse gemiddelde en slechter dan gelijkaardige gemeenten.