Met project9290#cd&v trapt Berlaarse cd&v-afdeling de verkiezingscampagne op gang

Publicatiedatum

Auteur

Pieter Herwege

Deel dit artikel

Cd&v heeft tijdens deze legislatuur meermaals vanuit de oppositie haar stempel gedrukt op het beleid. Denk maar onder meer aan dossiers als het kasteel van Berlare, het RUP Sport- en Cultuursite, het Nationaal Park Scheldevallei, verschillende ingrepen inzake verkeersveiligheid, de verhoging van belastingen via de gemeentelijke opcentiemen, de invoering van een jeugdcheck, mobiliteitsplan Overmere en Uitbergen …

Klaar om mee te besturen

Na 18  jaar is het wel geweest en zijn we klaar om mee te besturen. De mensen zijn er, de standpunten zijn er en het is dan ook onze intentie om op 13 oktober 2024 in te slaan als een ‘bom’, maar dan als Project9290#cd&v. 

Met Project9290#cd

&v breken we resoluut met de huidige bestuursstijl waarin luchtkastelen en prestigeprojecten de voorkeur genieten. Wij willen maximaal inzetten op wat onze inwoners echt belangrijk vinden, waar elk van ons van wakker ligt. Een Groot-Berlare waarin we samen wonen, werken en (be)leven.

Positief verhaal

We hebben met de hele cd&v-ploeg een allesomvattend traject uitgezet en strategie ontwikkeld om een politieke aardverschuiving in Groot-Berlare (Berlare, Overmere en Uitbergen) te realiseren.

Met een positief verhaal en trouw blijvend aan onze eigen identiteit willen we de komende maanden gebruiken om ons eigen lokaal verhaal in de kijker te zetten en vorm te
geven. We kiezen voor een vernieuwende en eigentijdse aanpak en leggen de focus nog meer dan ooit op ons lokaal engagement vandaar de naam Project9290#cd&v.

Voor meer informatie kan je terecht bij:

Yves Poppe, voorzitter CD&V Berlare, 0472 81 58 83, [email protected]
Steven Baeyens, fractieleider CD&V Berlare, 0479 27 82 92, [email protected]

Berlare_Nieuws

Project 9290#cd&v wil hulp op het recyclagepark voorzien in afwachting van een nieuw containerpark

Project 9290#cd&v wil ondergrondse containers op het containerpark en enkele uren per week een wijkwerker inschakelen die de  inwoners kan helpen om hun materialen in de containers te doen belanden.

Berlaarse gemeenteraad spreekt zich unaniem uit tegen het beleidsplan Ruimte Oost-Vlaanderen

Op de gemeenteraad van 4 juli 2023 werd het beleidsplan ‘Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’ voorgesteld. “Het is goed dat we nadenken over hoe we in de toekomst willen wonen, werken en leven binnen een kwalitatieve ruimte. Maar de plannen van gedeputeerde voor Ruimtelijke planning An Vervliet (N-VA) stoten ons tegen de borst”, verklaart Yves Poppe voorzitter van Project9290#cd&v.

Berlaarse landbouwpercelen uit Nationaal Park Scheldevallei

Het Nationaal Park Scheldevallei beroert de gemoederen en dat kon iedereen duidelijk waarnemen tijdens de landbouwraad van 27 april 2023 in het gemeentehuis van Berlare. Dat is niet alleen het geval in Berlare maar ook in andere gemeenten en steden die kandidaat zijn om in een Nationaal Park Scheldevallei te stappen. Er heerst een grote ongerustheid bij grondeigenaars en grondgebruikers over de toekomst van dit project, de rechtsonzekerheid die dit alles met zich meebrengt en het gebrek aan inspraak. Toch, valt er ook op te merken dat de meeste grondeigenaars en grondgebruikers willen meestappen in een nationaal park-verhaal mits enkele garanties. Een duidelijk en rechtszeker vergunningskader voor de toekomst is hierin belangrijk.