Project 9290#cd&v wil hulp op het recyclagepark voorzien in afwachting van een nieuw containerpark

Publicatiedatum

Auteur

Pieter D'hauwer

Deel dit artikel

Project 9290#cd&v wil ondergrondse containers op het containerpark en enkele uren per week een wijkwerker inschakelen die de  inwoners kan helpen om hun materialen in de containers te doen belanden.

“De toegankelijkheid van het containerpark in Berlare is al jaren een probleem, zeker voor ouderen en minder mobiele mensen”, geeft Project9290#cd&v-voorzitter en gemeenteraadslid Yves Poppe aan.

Door het gebruik van bovengrondse containers moeten bezoekers via een trap hun afval deponeren en dat is voor ouderen en minder mobiele mensen vaak een hele opgave.

Project9290#cd&v pleit er dan ook voor om het containerpark op termijn volledig her aan te leggen met containers die zich onder de grond bevinden zodat het voor inwoners veel eenvoudiger wordt om materialen in de containers te werpen. De huidige inrichting leidt regelmatig tot problemen voor inwoners die zware materialen via een trap in de containers dienen te werpen.

“Tot zolang er geen ondergrondse containers zijn stellen we als project9290#cd&v voor om een aantal vaste uren per week een wijkwerker in te schakelen die onze inwoners kan helpen om hun materialen in de containers te doen belanden“, verduidelijkt Yves Poppe.

Op de gemeenteraad van 22 november 2023 werd het voorstel van de wijkwerker door Project9290#cd&v voorgesteld. Dit voorstel werd unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad, de concrete uitrol zal voorbereid worden.

 

berlare_nieuws

Met project9290#cd&v trapt Berlaarse cd&v-afdeling de verkiezingscampagne op gang

Cd&v heeft tijdens deze legislatuur meermaals vanuit de oppositie haar stempel gedrukt op het beleid. Denk maar onder meer aan dossiers als het kasteel van Berlare, het RUP Sport- en Cultuursite, het Nationaal Park Scheldevallei, verschillende ingrepen inzake verkeersveiligheid, de verhoging van belastingen via de gemeentelijke opcentiemen, de invoering van een jeugdcheck, mobiliteitsplan Overmere en Uitbergen …