Kasteelrenovatie wordt onbetaalbaar

Publicatiedatum

Auteur

willem van steendam

Deel dit artikel

Op de gemeenteraad van maandag 14 november werd de geplande renovatie van het kasteel van Berlare besproken. De plannen van het gemeentebestuur baren CD&V zorgen. De kosten swingen de pan uit. “CD&V Berlare pleit voor een alternatief waarin betaalbaarheid en een optimaal gebruik voor de inwoners centraal staan”, zegt CD&V-fractieleider Steven Baeyens.

Op de gemeenteraad van maandag 14 november werd de geplande renovatie van het kasteel van Berlare besproken. De plannen van het gemeentebestuur baren CD&V zorgen. De kosten swingen de pan uit. “CD&V Berlare pleit voor een alternatief waarin betaalbaarheid en een optimaal gebruik voor de inwoners centraal staan”, zegt CD&V-fractieleider Steven Baeyens.

“Voor alle duidelijkheid CD&V Berlare is steeds voorstander geweest van de aankoop van het kasteelpark. Dit blijft onveranderd. De aankoop vormt een grote meerwaarde voor alle inwoners en biedt een fantastische mogelijkheid tot natuurbeleving in het hart van deelgemeente Berlare”, steekt voorzitter Yves Poppe van wal. “Maar wij gaan niet akkoord met de manier waarop de huidige meerderheid van Open VLD en N-VA omgaat met de renovatie van de gebouwen in de kasteelsite."

Kosten swingen de pan uit

De plannen die Open VLD en N-VA momenteel op tafel leggen, bevatten de renovatie van het hoofdgebouw en zijgebouwen om hier 38 werkplekken voor het gemeentepersoneel te creëren. 

De kosten voor de renovatie van het hoofdgebouw, zijgebouwen en orangerie lopen op tot 11,5 miljoen euro. Dit is bovenop de aankoop van de kasteelsite, reeds gemaakte studiekosten, aanpak van de omheining en parkelementen, … Na subsidies van onroerend erfgoed blijft de gemeentelijke bijdrage 8,5 miljoen euro.

Enkele opmerkelijke vaststellingen:

Had het gemeentebestuur zijn dossier ingediend voor 2019, dan hadden we recht op een hoger subsidiebedrag van de Vlaamse Overheid. Open VLD liet op deze manier meer dan 800.000 euro aan subsidies liggen.

Door te wachten met het opnemen van een lening voor het kasteel tot in 2022 (15 jaar na de aankoop!) heeft Open VLD de kans gemist om aan lage hypotheekrente goedkoop geld te lenen. Had het gemeentebestuur in de voorbije jaren geleend had dit zeker onder de 1% geweest, op dit moment moet rekening gehouden worden met 2,5% op een bedrag van 7.5 miljoen euro betekent dit 1,2 miljoen euro extra aan totale intresten. 

Even ter herinnering meegeven dat met de verkoop van het oude Ami-gebouw de gemeente 280.000 euro verlies heeft geleden en we ook 10.000 euro’s aan plannen en studiekosten hebben gemaakt voor de bouw van een nieuwbouw gemeentehuis op het kerkplein van Berlare. 
 

In totaal verkwanselde de Open VLD en N-VA meerderheid hier dus om en bij de 2 miljoen euro. 

“Vanuit CD&V zijn we ervan overtuigd dat de gemeentelijke bijdrage tegen het einde van dit project vlot de kaap van 9 miljoen euro aan gemeentelijk belastinggeld zal overschrijden. Dat is een financiële strop voor onze gemeente voor vele jaren”, zegt Steven, “naast de financiële impact zijn er nog meer nadelen. Het is niet mogelijk om de oude gebouwen voldoende duurzaam te maken. Er is geen ruimte meer om lokalen in het park te gebruiken voor activiteiten van verenigingen. Op de plaats waar nu de orangerie staat, wordt geen mogelijkheid gecreëerd om een horecazaak in te richten …  Deze plannen zijn zowel inhoudelijk als financieel dramatisch en werden ook nooit afgetoetst met de bevolking.”

Betaalbaar alternatief

Het alternatief van CD&V is duidelijk. “Wij pleiten wel voor een renovatie van het hoofdgebouw om er op deze manier een ceremoniële functie (trouwen, jubilaris ontvangsten, …) in een prachtig kader aan te geven.  De zijgebouwen moeten open en multifunctionele ruimten worden en ten dienste staan voor activiteiten en evenementen in het park. Voor de Orangerie tenslotte moet er gezocht worden naar een privé-investeerder om een horecazaak in het park in te richten. Met ons voorstel blijft het park veel meer ten dienste van de bevolking. Bovendien wordt het gemeentelijke belastinggeld hiervoor nodig, gereduceerd tot de helft van het bedrag dat de meerderheid nu wil investeren.”, besluiten Yves en Steven gezamenlijk.

Voor meer informatie kan u terecht bij:

Yves Poppe, voorzitter CD&V Berlare, 0472815883, [email protected]
Steven Baeyens, fractieleider CD&V Berlare, 0479278292, [email protected]

Berlare_Nieuws

Project 9290#cd&v wil hulp op het recyclagepark voorzien in afwachting van een nieuw containerpark

Project 9290#cd&v wil ondergrondse containers op het containerpark en enkele uren per week een wijkwerker inschakelen die de  inwoners kan helpen om hun materialen in de containers te doen belanden.

Met project9290#cd&v trapt Berlaarse cd&v-afdeling de verkiezingscampagne op gang

Cd&v heeft tijdens deze legislatuur meermaals vanuit de oppositie haar stempel gedrukt op het beleid. Denk maar onder meer aan dossiers als het kasteel van Berlare, het RUP Sport- en Cultuursite, het Nationaal Park Scheldevallei, verschillende ingrepen inzake verkeersveiligheid, de verhoging van belastingen via de gemeentelijke opcentiemen, de invoering van een jeugdcheck, mobiliteitsplan Overmere en Uitbergen …

Berlaarse gemeenteraad spreekt zich unaniem uit tegen het beleidsplan Ruimte Oost-Vlaanderen

Op de gemeenteraad van 4 juli 2023 werd het beleidsplan ‘Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’ voorgesteld. “Het is goed dat we nadenken over hoe we in de toekomst willen wonen, werken en leven binnen een kwalitatieve ruimte. Maar de plannen van gedeputeerde voor Ruimtelijke planning An Vervliet (N-VA) stoten ons tegen de borst”, verklaart Yves Poppe voorzitter van Project9290#cd&v.