Nieuws

10 Jaar burgemeester

Dieter Wouters (43 & CD&V) is intussen alweer 22 jaar lid van de gemeenteraad en 10 jaar burgemeester. De kiem voor dit engagement werd gelegd in het jeugdhuis ’t Punt, waar hij via een protestactie in contact kwam met de politiek.

Maak kennis met de gemeenschapswacht

Maak kennis met de gemeenschapswacht

Vanaf dit jaar zetten de gemeenten Essen, Kalmthout en Wuustwezel samen met de politiezone Grens gemeenschapswachten in om de veiligheid in het straatbeeld te vergroten. Een van deze nieuwe gemeenschapswachten is de zestigjarige Lieve. "Het is een centraal en laagdrempelig aanspreekpunt voor de burgers", vertelt ze.

Welkom Ilke

Ilke Pompen (27 jaar) neemt na vier jaar in de gemeenteraad nu het ambt van schepen op.

Inspraak ontwerp plein rond de bib

Woensdagnammiddag werd er inspraak gevraagd aan kinderen en jongeren.