Waar blijft het engagement en de creativiteit van het bestuur?

Deel dit artikel

Het beleid rond ruimtelijke ordening moet actiever, positiever en evenwichtiger!

Onze prachtige gemeente verdient een grondige ‘reshuffle’ als het aankomt op het beleid rond ruimtelijke ordening. De Edegemnaar verwacht een evenwichtig en positief beleid, met voldoende aandacht voor vrijwaring van open ruimte en natuur, maar ook voor voldoende beschikbare en kwalitatieve woningen. De Edegemnaar verwacht ook een actief beleid, een beleid waarin maximaal wordt rekening gehouden met suggesties en bezorgdheden, en waarin specialisten samen met buurtbewoners aan tafel gaan en tot oplossingen komen. 

Een voorbeeld: het gemeentelijk zwembad ‘Frank Jespers’ aan de Vrijwilligersstraat staat nu al 4,5 jaar leeg (zie ook de foto's als bijlage). Een uitgelezen kans om in dit stukje Edegem, vlakbij het centrum, actiever en groener te maken. Waarom het gebouw niet herbestemmen en er bijvoorbeeld een ontmoetingscentrum annex koffiebar van maken? Een polyvalente ontmoetingsplek voor jong en oud, met ook een zaaltje voor verenigingen of voor privéverhuur? En de omgeving verfraaien en vergroenen?  Maak er werk van!

 

Een ander voorbeeld: de zone tussen de (voormalige) Belvu en de Cartouche. Ook daar zijn veel mogelijkheden om dit stukje, pal in centrum Edegem anders in te richten. Een winkel- en horecazone met groenperkjes om de lokale economie verder te ondersteunen, met ook een geïntegreerde woonfunctie, wat denkt u? 

Last but not least, vragen we met aandrang aan het bestuur om van koers te wijzigen in het dossier van de Beerschotsite. Deze unieke groene zone tussen de Herfstlei, Zomerlei en Lentelei verdient een grondige make-over, waarbij de belangen van de buurt voorop staan, en niet die van de privé-ontwikkelaar. Een mens mag nog hopen. 

Beste Edegemnaar, we staan graag open voor uw verdere suggesties! Hebt u nog goede ideeën of bepaalde vragen, aarzel niet om ons te contacteren op [email protected].

Nieuws

cd&v stelt uitbreiding fietsstraten voor in Edegem

De verkeersveiligheid in Edegem kan absoluut nog worden verbeterd, zeker voor schoolgaande jeugd. Wij begrijpen dat het bestuur beoogt een fietsstraat te implementeren in de Ingenieur Haesaertslaan, Donk, Kerkplein en een gedeelte van de Parklaan. Een goede zaak voor de verkeersveiligheid en voor de Edegemse scholieren volgens ons.

cd&v Edegem stelt afschaffing standplaats politieke partijen op jaarmarkt voor, ten voordele van lokale verenigingen en ondernemingen

Op de agenda van de afgelopen Edegemse gemeenteraad van maart stond een aanpassing van de praktische reglementsbepaling voor de jaarmarktfeesten op de agenda. Als cd&v-fractie dienden we een amendement in tot afschaffing van de standplaats voor politieke partijen en politieke bewegingen op de jaarmarkt, enkel op voorwaarde dat deze plaatsen ter beschikking worden gesteld aan Edegemse verenigingen en/of ondernemingen. 

Lokaal bestuur sluit juridisch en inhoudelijk wankel akkoord met projectontwikkelaar

Op de gemeenteraad van 26 februari stond voor de tweede keer, na eerdere discussie in de gemeenteraad van januari, volgend punt op de agenda:

"Een individueel akkoord tussen het lokaal bestuur en de projectontwikkelaar Brefin over de bouw van 132 studentenkoten, waaronder 32 studio's en 1 conciërgewoning"

Het N-VA bestuur keurde deze dading tijdens de gemeenteraad, meerderheid tegen de voltallige oppositie, goed na een uitgebreide discussie.
In dit akkoord krijgt de projectontwikkelaar maar liefst een korting van 515.000 € op het bestaande belastingreglement. Ongezien!