Artikels met het label: "zwembad Frank Jespers"

Waar blijft het engagement en de creativiteit van het bestuur?

Het beleid rond ruimtelijke ordening moet actiever, positiever en evenwichtiger!

Onze prachtige gemeente verdient een grondige ‘reshuffle’ als het aankomt op het beleid rond ruimtelijke ordening. De Edegemnaar verwacht een evenwichtig en positief beleid, met voldoende aandacht voor vrijwaring van open ruimte en natuur, maar ook voor voldoende beschikbare en kwalitatieve woningen. De Edegemnaar verwacht ook een actief beleid, een beleid waarin maximaal wordt rekening gehouden met suggesties en bezorgdheden, en waarin specialisten samen met buurtbewoners aan tafel gaan en tot oplossingen komen.