Tessenderlo-Ham

Een nieuwe fusie-partij in een nieuwe fusiegemeente: cd&v Tessenderlo-Ham!  Samen willen we vorm geven aan een sterke, warme en bruisende gemeente.

Er werd door beide gemeentebesturen samen een visienota opgemaakt.  Hierin worden de pijlers uitgezet waarop die sterke bruggen van de nieuwe gemeente zullen rusten. Dit zijn de contouren waarbinnen de gedeelde visie op de dienstverlening en de organisatie geschetst worden.  

Graag willen we met onze partij dit vertalen in concrete en operationele keuzes, dicht bij de mens en zijn buurt, met respect voor ieders eigenheid!

Tessenderlo-Ham_nieuws

Vroegere kerk van Genebos wordt een Deelkasteel

Vanaf deze zomer vindt de fietsbieb van Ham nieuw onderdak in de vroegere kerk van Genebos, maar het vroegere kerkgebouw wil ook een ontmoetingsplaats worden voor buurtbewoners. Er wordt daarom gedacht aan bijvoorbeeld een werkkot, een weggeefwinkel en een buurtcafé.

Het nieuwe Stipplein waar ontmoeting en beleving hand in hand gaan

Bij de start van de zomervakantie vond de officiële opening van het Stipplein plaats. Een project dat de jeugd een groene belevingsplek biedt bij jeugdhuis De Stip in Ham. Dit project belichaamt de filosofie van het creëren van een ontmoetingsplekje waar je nieuwe mensen kunt leren kennen, omgeven door natuur en duurzaamheid.

Tessenderlo lanceert kinderarmoedeplan

In Tessenderlo groeit 1 kind op 5 op in armoede. Een groeiende groep in een welvarende regio als de onze.  Vaak gaat het over ongezonde woonomstandigheden en het niet ten volle kunnen deelnemen aan activiteiten. Kinderarmoede is een onrecht, daarom is het van cruciaal belang dat we met een ambitieus en doortastend plan komen om deze problematiek aan te pakken. Met de hefbomen die je als lokaal bestuur hebt, maak je mee een groot verschil.

Onze mensen