Wat met ratten in je tuin?

Publicatiedatum

Auteur

Patrick Bosmans

Deel dit artikel

Ratten kunnen grote schade aanrichten door te knagen aan alles wat ze op hun pad tegenkomen. Zo kunnen ze storingen en kortsluitingen veroorzaken door op kabels te knabbelen.  Onlangs hoorden we op Radio 2 dat je zelf verantwoordelijk bent om een rattenprobleem op te oplossen.  Niet helemaal correct geeft schepen Hilde Aegten mee.

In de nieuwe gemeentewet staat dat de gemeente pas aan zet komt als het een probleem dreigt te worden voor de volksgezondheid. Als de ratten niet alleen in je huis of tuin, maar ook op de openbare weg rondtrippelen. Maar er is geen wetgeving die zegt hoé de steden en gemeentes precies moet handelen wanneer er een rattenplaag is.

“Voor de bestrijding van ongedierte, zoals ratten, werkt gemeente Ham samen met professionele rattenvanger Mark Reynders van de firma AMB Reynders.”, vertelt Hamse schepen Hilde Aegten, “Heb je zelf geen klem of vangkooi om ratten te vangen of schakel je liever professionele hulp in? Maak dan een melding via het digitaal loket op onze website of schriftelijk met de meldingskaart in het gemeentelijk infoblad.  We bieden deze dienst tegen ongedierte gratis aan voor particulieren.”

Ratten verspreiden ook ziekten, zoals de varkenspest, de pseudovogelpest ... Wees uiterst voorzichtig als je in contact komt met uitwerpselen van ratten. Was grondig je handen en raadpleeg indien nodig je huisarts.

Ratten worden aangetrokken door de combinatie van voedsel en beschutting. Denk aan voedselresten in kippenhokken, op composthopen en in compostbakken. Is er een tuinhuis of houtstapel in de buurt? Een fijne plek om te verblijven voor ratten! Probeer voedselresten daarom zoveel mogelijk af te schermen in afsluitbare bakken.

Tessenderlo-Ham_nieuws

Tutjestunnel in 't Kraanhof

Op maandag 13 mei opende het Huis van het Kind een tutjestunnel in speeltuin ’t Kraanhof. Voor veel peuters en kleuters is het moeilijk om hun fopspeen weg te geven, maar met een leuke tutjestunnel willen we deze stap makkelijker maken.

Gratis menstruatieproducten op school

De leerlingenraad van Campus Russelberg startte een samenwerking op met vzw Drupp en het sociaal huis van Tessenderlo. Samen zetten zijn een belangrijke stap in het bewustwordingsproces van menstruatiearmoede.

We maken de wijk Tusvoort, Terbeemden en Warande klaar voor de toekomst

In Tessenderlo is gekozen om de wijk Tusvoort, Terbeemden en Warande in Hulst klaar te maken voor de uitdagingen van de toekomst.  Het bestuur heeft een startnota voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) klaar, deze ligt tot 16 mei ter inzage in het gemeentehuis.  Bewoners en adviesinstanties worden betrokken en krijgen de mogelijkheid om hun mening te geven.