Stefan Govaerts

Looise schepen van Omgeving, duurzaamheid, ruimtelijke ordening, leefmilieu, dierenwelzijn, jacht, recyclagepark, bosbeheer, grondbeleid en weekendverblijven