Pepingen moet 25% Vlaamse subsidie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen teruggeven

Publicatiedatum

Auteur

Peter Van Cutsem

Deel dit artikel

Tijdens de coronaperiode kreeg het OCMW Pepingen van de Vlaamse Regering 5.541 euro om de meest kwetsbare doelgroepen in de gemeente een financieel duwtje in de rug te geven. Pepingen zette dit om in cadeaubonnen die ingewisseld konden worden bij de lokale handelaars. Uit een financiële verantwoording blijkt dat Pepingen bijna 25% van de voorziene subsidie niet uitgaf. Vlaanderen vraagt het ongebruikte saldo op.

Vlaamse subsidie

“Met deze subsidie wilde de Vlaamse regering de koopkracht verhogen van kwetsbare doelgroepen - meer bepaald huishoudens die in financiële armoede verkeren of die als gevolg van de coronacrisis in financiële moeilijkheden terecht dreigen te komen. Op zich een zeer goede zaak want daarmee kreeg ook de lokale economie, die evenzeer sterk door de coronacrisis getroffen werd, een mooie impuls”, verduidelijkt cd&v Pepingen raadslid Peter Van Cutsem.

Terugbetaling subsidie

“Vlaanderen vorderde ongeveer 25% van de subsidie terug van de gemeente. Door nader onderzoek stelden we vast dat het saldo van 1.331 euro van de voorziene subsidie ongebruikt bleef”.

“In plaats van boven op de Vlaamse subsidie een extra gemeentelijke financiële impuls te voorzien, verkoos de meerderheid om het risico te lopen om een deel van de subsidies te mislopen. Tijdens de behandeling van het subsidiereglement in de OCMW-raad van september 2020 merkten we het mogelijke probleem al op maar onze opmerking kende geen gehoor”, stelt cd&v Pepingen.

“De politiek verantwoordelijken schoten hier duidelijk tekort. Het is bedroevend te moeten vaststellen dat de gemeente Pepingen op zo’n manier subsidies voor kwetsbare gezinnen en alleenstaanden door de vingers liet glippen. Wij roepen op om in de toekomst dergelijke dossiers correct en transparant op te volgen. Zeker met bijzondere aandacht als het gaat om het welzijn en de koopkracht van doelgroepen die hard getroffen zijn geweest. Voor Pepingen zou het om meer dan 200 huishoudens gaan want volgens statistieken waren 1 op 8 gezinnen financieel kwetsbaar tijdens de coronaperiode”, besluit cd&v Pepingen raadslid Peter Van Cutsem.

Nieuws uit Pepingen

"Wij namen het heft in handen en plaatste zelf borden om de trajectcontrole aan te geven"

Omdat heel wat mensen vinden dat de trajectcontroles in Bellingen onvoldoende zijn aangeduid, plaatste cd&v zelf waarschuwingsborden langs het traject.

“Geen zomersnoei op meidoornhagen om onze lokale fruitteelt te beschermen!”

Tijdens de recente gemeenteraadsvergadering van april 2024 heeft het schepencollege een voorstel ingediend om jaarlijks tijdens de zomermaanden onderhoud aan de meidoornhagen uit te voeren. Dit baart cd&v Pepingen zorgen gezien de meidoorn een waardplant is voor bacterievuur dat een ernstige bedreiging vormt voor onze lokale fruitteelt.

Sterretjesweide in Pepingen na 5 jaar eindelijk in gebruik

In december 2018 werd op initiatief van Peter Van Cutsem de eerste sterretjesweide van de gemeente ingericht op het kerkhof van Pepingen. Helaas bleef deze plek vijf jaar lang ongebruikt vanwege administratieve belemmeringen. Dankzij de vastberaden inspanningen van cd&v is de troostplek nu eindelijk beschikbaar voor gebruik.