Oppositie ziet nieuwbouw voor Chirolokalen als enige lange termijn oplossing

Publicatiedatum

Auteur

Peter Van Cutsem

Deel dit artikel

Tijdens de gemeenteraadszitting van april 2023 werd de aangepaste ontwerpstudie voor de uitbreiding van de bestaande Chirolokalen te Beert besproken. De oppositiepartijen cd&v, DVP en N-VA keurden de plannen en het budget niet goed, vermits de verkoop van het oude gebouw volstaat om een ruime nieuwbouw op een betere locatie te realiseren. Dit biedt de Chiro een beter toekomstperspectief en meer speelmogelijkheden in een “open” en “groene” omgeving waaraan een jeugdbeweging écht nood heeft.

“De huidige Chirolokalen zijn afgeleefd en te klein. We begrijpen de noden van de Chiro en vinden dat het beter kan. Vandaar dat we voorheen al met een gezamenlijk voorstel aan de Grasmeerstraat kwamen dat veel buitenspeelmogelijkheden bood en ruime parkeergelegenheid had. Dit zou de Chiro ten goede komen. Het voorstel werd echter toen zonder enig onderzoek van tafel geveegd door LVB/Open VLD.”

Niet efficiënt investeren

“De meerderheid stelt nu een uitbreiding van de bestaande chirolokalen te Beert voor. De kost voor de bijbouw wordt momenteel geraamd op 571.015 euro. Aanvankelijk was enkel de verbouwing van het bestaande materiaallokaal voorzien, voor een budget van 120.000 euro. Vervolgens steeg de kost van de uitbreiding naar 340.000 euro en nu komt er nog eens 230.000 euro bovenop. Het bedrag zal nog verder oplopen want de oplapwerken aan het oude hoofdgebouw werden nog niet voorzien. Verder is er geen kost opgenomen voor de inrichting van de nieuwe ruimtes. Is dat de juiste manier om efficiënt te investeren?”.

Minder speelruimte

“Met het nieuwe voorstel van de meerderheid verliest de Chiro ongeveer 185 m2 buitenspeelruimte door inname van de koer en bijkomend een 50 m2 stockageruimte voor hun materiaal. Verspreid over twee verdiepingen krijgt men 124 m2 lokalen in de plaats. Er zijn in en rond de lokalen nu al onvoldoende speelmogelijkheden. De inname van de buitenspeelruimte zal de chirowerking nog extra bemoeilijken want de dichtbijzijnde buitenspeelmogelijkheden liggen op ongeveer een kilometer van de lokalen. Ook de aanwezige materiaalopslagruimte van Feestend Beert wordt volgens de nieuwe plannen afgebroken”.

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst

“Het schepencollege keurde de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de Chiro goed. Deze vermeldt dat het nieuwe gedeelte eveneens ter beschikking zal gesteld worden aan andere verenigingen en groeperingen. Verder voorziet het schepencollege verhuringen met overnachtingen door georganiseerde (jeugd)groepen kampeerders. De nieuwe ruimtes zullen hierdoor intensiever gebruikt worden, wat meer drukte zal geven in een rustige woonwijk. Het beheer van de lokalen gebeurt volledig door de gemeente, wat een bijkomende belemmering is voor de werking van de jeugdbeweging”.

Gebrek aan toekomstvisie

"Nadat alles al beslist is door het college van burgemeester en schepenen werd het onderwerp geagendeerd op de gemeenteraad. Op geen enkele manier werden gemeenteraadsleden voorafgaandelijk betrokken. Ook werd er geen advies van de Gecoro en jeugdraad gevraagd. Waar blijft de inspraak? Het uiteindelijke ontwerp werd gekozen uit twee inzendingen maar het dossier bevatte geen beoordeling van de ontwerpen of duidelijke motivering voor de keuze. Het schepencollege nam de tekst van het nazicht van de offertes door Haviland gewoon over zonder enig eigen denkwerk of stedenbouwkundig advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar. LVB/Open VLD toont hiermee een gebrek aan visie. De omgevingsanalyse, die de noden van de gemeente aangeeft, wordt genegeerd. Uit dit dossier blijkt dat LVB/Open VLD bij investeringen niet duurzaam en toekomstgericht tewerk gaat. De meerderheid spreekt van een “kleine uitbreiding”. Waarom kost dit dan meer dan een half miljoen euro? Dient men niet zorgvuldiger met belastinggeld om te springen? Wij begrijpen de noden vanwege de Chiro maar denken dat de gemeente beter kan".

Nieuws uit Pepingen

Pepingen breekt records: meer dan 900 verkeersboetes in 10 dagen op 1 trajectcontrole

Op 23 februari 2024 werd de trajectcontrole in Bellingen geactiveerd. Tijdens de eerste week werden een alarmerend aantal boetes uitgeschreven. Cd&v Pepingen stelt zich vragen bij de manier van aanpak van het bestuur.

Omleiding langs Kareelstraat ondermijnt veiligheid rond scholen

Vanaf maandag 12 februari 2024 gaan de geplande werken aan het kruispunt Ninoofsesteenweg/Eikstraat van start, met voorziene omleidingen voor fietsers en andere weggebruikers. Echter, de voorgestelde omleiding langs de Kareelstraat leidt tot bezorgdheid over de veiligheid van de schoolomgeving. De oppositiepartijen cd&v, DVP en N-VA uiten ook kritiek op de gebrekkige communicatie, het ontbreken van een duidelijk omleidingsplan en bepaalde voorzorgen om de veiligheid te garanderen.

Beslissing over schuilhuisje roept vragen op omtrent busreizigerscomfort

Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat van start met het relanceproject in het kader van schoolroutes en hoppinpunten ter hoogte van het kruispunt N28 met de Eikstraat. Dit initiatief is gericht op het verbeteren van de mobiliteitsinfrastructuur en het verhogen van het comfort voor busreizigers. De keuze van de bushokjes deed de oppositie de wenkbrauwen fronsen.