Open brief aan LVB

Publicatiedatum

Auteur

Peter Van Cutsem

Deel dit artikel

Vooreerst willen we het Pepingse bestuur bedanken voor de organisatie van de infoavond met professor De Rynck. Deze was zonder meer erg interessant en bevestigde in vele opzichten de studie die door Probis/CC Consult gemaakt werd. Het is duidelijk dat ze niet over één nacht ijs gegaan zijn. Wij zijn ook heel blij dat LVB eindelijk een standpunt heeft ingenomen i.v.m. de fusie. Spijtig genoeg is het een negatief standpunt dat wij niet delen.

Veel aanwezigen van de infoavond zullen verschoten zijn van de conclusies die door LVB getrokken worden. 

Professor De Rynck heeft duidelijk aangegeven dat er geen academische basis is om de grootte van een gemeente te bepalen. De fusies die hij aanhaalde die gedoemd zijn om te mislukken bedroegen +/- 15.000 inwoners. De fusie van de 4 gemeenten zou echter een gemeente van bijna het dubbel (30.000 inwoners) betekenen. Het is wel waar dat de universiteiten in het najaar een voorstel zullen naar voor schuiven om naar een 80tal gemeenten in Vlaanderen te evolueren. Dit is een theoretisch gegeven waar vooral naar efficiëntie en budget gekeken wordt en minder naar de streekgebonden binding. Zelf haalde hij ook aan dat hij nog nagedacht heeft of hij een fusie van Pajotse gemeenten zou verkiezen of een fusie met een grotere stad. Het is terecht dat hij heeft aangehaald dat het bestuur niet overhaast moet te werk gaan maar dat de kans zeker bestaat dat de boot voorbijvaart en dat Pepingen verweest achterblijft. 

De belangrijkste conclusie van de infoavond was dat Pepingen nu al niet meer over middelen beschikt om een degelijk beleid te voeren. Laat staan in 2050….  Op basis van tal van voorbeelden heeft professor De Rynck dit duidelijk gemaakt.

LVB laat in hun open brief verstaan dat alles “rap-rap” gebeurt en enkel een politieke fusie is. Niets is minder waar. De studie die Pepingen samen met Gooik, Galmaarden en Herne heeft laten uitvoeren, omvat in haar conclusie niet enkel de optie van een fusie met drie of vier maar heeft ook de fusie bekeken met 5 of 6 Pajotse besturen of een fusie met een centrumstad bijvoorbeeld Halle. Het is correct dat voor dit laatste weinig animo bestond. Daartegenover staat dat de drie gemeenten die nu gaan voor een fusie, de deur zeker niet dicht gedaan hebben voor Roosdaal of Lennik. Het zijn deze besturen die, zoals nu ook Pepingen, zelf niet wensten in te gaan op het aanbod ook al zou dit inderdaad financieel nog veel interessanter zijn. 

Onderaan kan men de volledige studie voor Pepingen maar ook de analyse terugvinden die Probis/CC Consult voor de 4 gemeenten samen gemaakt heeft. Wij begrijpen niet waarom het bestuur van Pepingen dit document tot op heden niet op de website geplaatst heeft. Het toont zeer objectief wat de verschillende scenario’s zijn. Wij menen dat het noodzakelijk is in dit debat dat de burgers over zoveel mogelijk informatie moeten kunnen beschikken. Alleen dit document bewijst al dat er door het studiebureau niet over één nacht ijs gegaan is en dat alle mogelijkheden wel degelijk onder de loep werden genomen.   

Professor De Rynck heeft een aantal malen de studie die voor Pepingen, Gooik, Galmaarden en Herne werd uitgevoerd, aangehaald en is ook gaan spreken in één van de fusiecafés die Herne, Gooik en Galmaarden hebben gehouden. We mogen er dan ook vanuit gaan dat, ook al is hij het misschien niet eens met alle conclusies, hij het zeker een degelijk werkstuk vindt dat niet rap-rap in elkaar gestoken is. 

We kunnen enkel vaststellen dat LVB spijtig genoeg uit eigen politieke belangen de boot heeft laten passeren en niet de kans heeft gegrepen om met Galmaarden, Herne en Gooik op zijn minst getracht heeft een stap in de toekomst te zetten.

Oordeel zelf en lees het volledige rapport voor Pepingen van Probis/CC Consult via deze link.

Hier ook de analyse die Probis/CC Consult voor de 4 gemeenten samen heeft gemaakt.

 

 

Nieuws uit Pepingen

"Wij namen het heft in handen en plaatste zelf borden om de trajectcontrole aan te geven"

Omdat heel wat mensen vinden dat de trajectcontroles in Bellingen onvoldoende zijn aangeduid, plaatste cd&v zelf waarschuwingsborden langs het traject.

“Geen zomersnoei op meidoornhagen om onze lokale fruitteelt te beschermen!”

Tijdens de recente gemeenteraadsvergadering van april 2024 heeft het schepencollege een voorstel ingediend om jaarlijks tijdens de zomermaanden onderhoud aan de meidoornhagen uit te voeren. Dit baart cd&v Pepingen zorgen gezien de meidoorn een waardplant is voor bacterievuur dat een ernstige bedreiging vormt voor onze lokale fruitteelt.

Sterretjesweide in Pepingen na 5 jaar eindelijk in gebruik

In december 2018 werd op initiatief van Peter Van Cutsem de eerste sterretjesweide van de gemeente ingericht op het kerkhof van Pepingen. Helaas bleef deze plek vijf jaar lang ongebruikt vanwege administratieve belemmeringen. Dankzij de vastberaden inspanningen van cd&v is de troostplek nu eindelijk beschikbaar voor gebruik.