Nieuwe skeelerroutes in Roeselare

Publicatiedatum

Auteur

Margot Wybo

Deel dit artikel

Naast het bestaande fietsknoopnetwerk en verschillende wandel- en looproutes, krijgt Roeselare nu ook zijn eigen skeelerroutes.

Thomas Witdouck benadrukte op de gemeenteraad van 30 mei dat één van de belangrijkste aandachtspunten van het sportbeleid van de stad is om zoveel mogelijk mensen te laten bewegen. Hij polste welke initiatieven de stad neemt in de toekomst om iedereen aan het sporten te krijgen. 

Schepen van Sport José Debels heeft enkele nieuwe projecten in petto. Zo zal in samenwerking met Sport Midwest over verschillende gemeentes heen eenbewegwijzerd skeelernetwerk aangelegd worden. De routes worden uitgestippeld op bestaande wegen, waarbij rekening gehouden wordt met de veiligheid van de skeelers en de ondergrond van het wegdek. Er is aandacht voor het creëren van een aaneengesloten netwerk met passages langs verschillende toeristische plaatsen. Dit met de focus op de recreatieve skeeleraar. 

Daarnaast wordt er momenteel werk gemaakt van freerunning impulsen langs de spoorweg ter hoogte van TRAX. Ook de recreatieve zone ter hoogte van de Beekstraat wordt aangepakt met de aanleg van petanqueterreinen, 2 tennisterreinen en een basketzone.

Als leerkracht lichamelijke opvoeding is Thomas Witdouck tevreden: " Het is belangrijk dat iedereen levenslang blijft bewegen. Vandaar dat ik heel blij ben met de nieuwe skeelerroutes en de andere initiatieven die de stad neemt. Ik merk bij mijn leerlingen dat ze sinds de lockdown immers vaker de skeelers aantrekken aan als ontspanning. Het is een sport die je ook op STRAVA kan registreren en dus een welgekomen initiatief."

Roeselare nieuws

Evenwicht vinden tussen ecologie en netheid in het maaibeleid van Stad Roeselare

Tijdens 'Maai mei niet' wordt wat minder gras gemaaid, zodat planten in het gras de kans krijgen om te bloeien. Goed voor de natuur en de insecten. Ook Roeselare doet mee, maar volgens een plan waarin rekening wordt gehouden met netheid en veiligheid. Bepaalde stroken zullen wel gemaaid worden, andere niet, zo wordt verwildering toch wat binnen de perken gehouden.

Zwerfvuil aanpakken is en blijft voor ons een prioriteit

Na afgelopen weekend waarin Roeselaarse Mooimakers in de hele stad zwerfvuil opraapten, vroeg gemeenteraadslid Tom Vandenkendelaere (cd&v) tijdens de gemeenteraad naar de resultaten en de geplande verdere acties van het stadsbestuur.

Binnenkort rouwplaats voor dieren in Roeselare

Tegen de zomer wil de stad een rouwplek voor dieren realiseren. Men kijkt hiervoor naar een plaats nabij de begraafplaats in de Groenestraat. Dat antwoordde schepen Matthijs Samyn op een vraag van raadslid Thomas Witdouck in de gemeenteraad van februari. Schepen Stefaan Van Coillie gaf mee dat ook de mogelijkheid om dieren mee te begraven in het graf van hun baasje wordt onderzocht.