Artikels met het label: "José Debels"

Nieuwe skeelerroutes in Roeselare

Naast het bestaande fietsknoopnetwerk en verschillende wandel- en looproutes, krijgt Roeselare nu ook zijn eigen skeelerroutes.

Thomas Witdouck benadrukte op de gemeenteraad van 30 mei dat één van de belangrijkste aandachtspunten van het sportbeleid van de stad is om zoveel mogelijk mensen te laten bewegen. Hij polste welke initiatieven de stad neemt in de toekomst om iedereen aan het sporten te krijgen.