Cd&v wil voortouw nemen in de onderhandelingen over partijfinanciering

Publicatiedatum

Deel dit artikel

De christendemocraten willen het voortouw nemen in de onderhandelingen over het dossier van de partijfinanciering en mikken op een akkoord voor de verkiezingen. “De burger verdient respect en dan kan dit dossier niet achterblijven.” zegt cd&v kamerlid Jan Briers.

“Voor cd&v staan er drie zaken centraal bij een succesvolle hervorming. Het gaat dan over minder geld, meer inhoud en meer transparantie en controle”  klinkt het bij cd&v fractieleider Servais Verherstraeten.

Minder inkomsten

Om de inmenging van commerciële belangen tegen te gaan vindt cd&v een solide overheidsfinanciering die voldoende is om een normale partijwerking uit te bouwen cruciaal. Zoals het burgerpanel van WeNeedToTalk is cd&v voorstander om de totale middelen te verminderen door het variabele bedrag degressief te maken. Dit betekent dat boven een bepaald niveau de extra inkomsten per stem afnemen.

Recente gebeurtenissen hebben ook aangetoond dat buitenlandse mogendheden proberen onze democratie van binnenuit te verzwakken. “Het wordt dan ook hoog tijd om een verbod van buitenlandse giften en sponsoring in te stellen, ons wetsvoorstel ligt klaar” klinkt het bij Jan Briers die voor de christendemocraten deze materie opvolgt.

Meer inhoud

Partijen houden zich steeds minder bezig met inhoud. “Het is tijd dat partijen zich opnieuw bezighouden met hun kerntaken en minder met sociale media” klinkt het stevig bij Servais Verherstraeten. Om de gigantische bedragen voor sociale media een halt toe te roepen, diende cd&v een wetsvoorstel in om een jaarlijks plafond van 300.000 euro in te stellen voor sociale media. Langs de kant van de inkomsten wil de partij werk maken van het oormerken van de dotatie door een deel van de dotatie te reserveren voor inhoudelijk werk en politieke vorming.

Transparantie en controle

Aangezien politieke partijen grotendeels gefinancierd worden met publieke middelen is controle op de uitgaven cruciaal. “De burger heeft het recht om te weten waar zijn belastinggeld voor wordt gebruikt”, zegt Verherstraeten.

Politieke partijen worden al langer gecontroleerd door de Controlecommissie op advies van het Rekenhof, maar het Rekenhof heeft vandaag geen rechtstreekse controlebevoegdheid over de politieke partijen aangezien ze geen toegang heeft tot de financiële bewijsstukken van de partijen. “Met ons wetsvoorstel maken we dit mogelijk”, zegt Verherstraeten die zonet een wetsvoorstel hierover neerlegde. “Het voorstel heeft als doel het Rekenhof toegang te geven tot alle financiële documenten en inlichtingen die het nodig acht om zijn opdrachten te kunnen vervullen.”

Nieuws

Nicole de Moor en veertien cd&v-afdelingen stellen Denderplan voor: “weer trots zijn op de Denderstreek”

Vandaag stelden Oost-Vlaams cd&v-lijsttrekker Nicole de Moor en veertien cd&v-afdelingen een Denderplan voor. Een plan om niet bij de pakken te blijven zitten en de Denderstreek en haar inwoners terug de glans terug te geven die ze verdienen.

Vincent en Nicole gaan samen met lokale sterkhouders voor meer respect voor wat écht telt in Oost-Vlaanderen: uw geld, uw welzijn en uw veiligheid

Vice-eersteminister en minister van Financiën Vincent Van Peteghem en Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor trekken bij de Federale en Vlaamse verkiezingen van 9 juni de Oost-Vlaamse lijsten voor cd&v. Daarin worden ze gesteund door lokale sterkhouders. Het zijn zij die Vincent en Nicole vandaag symbolisch richting Brussel sturen met speerpunten onder de arm voor meer respect voor wie werkt, spaart en zorg draagt in een veilig Oost-Vlaanderen.

Provincie subsidieert 14 toeristische evenementen in 2024

De Provincie Oost-Vlaanderen wil de organisatie en de promotie van toeristische evenementen van bovenregionaal belang ondersteunen. In 2024 krijgen 14 toeristische evenementen subsidies van de Provincie voor een totaal bedrag van 75 000 EUR. De goedgekeurde projecten zijn publieksgericht, versterken de identiteit en aantrekkingskracht van de gemeente, toeristische regio of provincie en hebben een bovenregionale toeristische impact.