Cd&v wil voortouw nemen in de onderhandelingen over partijfinanciering

De christendemocraten willen het voortouw nemen in de onderhandelingen over het dossier van de partijfinanciering en mikken op een akkoord voor de verkiezingen. “De burger verdient respect en dan kan dit dossier niet achterblijven.” zegt cd&v kamerlid Jan Briers.

cd&v-woonplan

Mensen die werken, moeten in staat zijn om een eigen woning te kunnen kopen of bouwen. Helaas is dat vandaag steeds minder het geval. Dat mogen we niet aanvaarden. Daarom lanceert cd&v bij monde van parlementsleden Robrecht Bothuyne en Joke Schauvliege 10 concrete voorstellen om te zorgen voor een gezonde woonmarkt, waar werkende gezinnen en alleenstaanden een eigen woning kunnen verwerven, met een sterke private huurmarkt en een volwaardig sociale woningaanbod.