Naaldcontainers voor (diabetes)patiënten

Publicatiedatum

Auteur

Margot Wybo

Deel dit artikel

Op de gemeenteraad van 21 november vroeg raadslid Thierry Bouckenooghe aandacht voor burgers die geconfronteerd worden met een chronische ziekte zoals diabetes en kwam met het voorstel om ondersteuning te bieden bij het ter beschikking stellen van naaldcontainers.

Raadslid Thierry Bouckenooghe: “Patiënten met diabetes die voor de ziektebehandeling zelf medicatie moeten inspuiten hebben vaak gebruikte naalden. Deze injectienaalden kunnen niet zomaar in een normale afvalzak worden gedumpt. In principe horen zij thuis bij het klein gevaarlijk afval op het recyclagepark. Diabetespatiënten hebben daarvoor een naaldcontainer. Een naaldcontainer is een handig containertje waarin gebruikte injectienaalden, insulinespuiten, pennaalden en bloedlancetten veilig kunnen opgeborgen worden. Particulieren zijn verplicht hun gebruikte injectienaalden in een naaldcontainer af te geven op het recyclagepark. 
Toch horen we dat sommige deze naalden in de restafvalzak of PMD-zak dumpen. Is dit uit onwetendheid of is er een andere reden? Er zijn een aantal steden en gemeenten zoals Veurne, Bredene, Gistel, Ichtegem, Knokke Heist, Oostende, Oudenburg, Antwerpen, ... die dit gratis aanbieden als een vorm van sociaal beleid.
Vandaar mijn vraag:
Is stad Roeselare bereid, zijn burgers die geconfronteerd worden met een chronische ziekte zoals diabetes ondersteuning te bieden bij het ter beschikking stellen van deze containers?”

Schepen Bart Wenes: “Het is inderdaad zo, voor de inzameling van insulinespuiten, pennaalden, bloedlancetten en andere injectienaalden is men verplicht een naaldcontainer te gebruiken om ze naar het recyclagepark te brengen.
Mensen weten niet altijd wat ze precies met hun gebruikte naalden moeten aanvangen. Injectienaalden zijn gevaarlijk afval, en moeten dus op een veilige manier verwerkt worden. Want als iemand zich kwetst aan de naald, of het nu de gebruiker zélf is of zijn entourage, of nog het personeel van de ophaaldienst, dan lopen zij het risico om een infectieziekte op te lopen. Dus: voorzichtigheid is aan de orde!
Geconfronteerd worden met een chronische ziekte zoals diabetes is geen pretje. Als stad willen we dit project ‘gratis naaldcontainers ter beschikking voor de inzameling van injectienaalden van particuliere inwoners’ zeker verder onderzoeken en tevens denken we ook aan het starten van een sensibiliseringscampagne rond ‘De spuit en de naaldcontainer’.

Roeselare nieuws

Evenwicht vinden tussen ecologie en netheid in het maaibeleid van Stad Roeselare

Tijdens 'Maai mei niet' wordt wat minder gras gemaaid, zodat planten in het gras de kans krijgen om te bloeien. Goed voor de natuur en de insecten. Ook Roeselare doet mee, maar volgens een plan waarin rekening wordt gehouden met netheid en veiligheid. Bepaalde stroken zullen wel gemaaid worden, andere niet, zo wordt verwildering toch wat binnen de perken gehouden.

Zwerfvuil aanpakken is en blijft voor ons een prioriteit

Na afgelopen weekend waarin Roeselaarse Mooimakers in de hele stad zwerfvuil opraapten, vroeg gemeenteraadslid Tom Vandenkendelaere (cd&v) tijdens de gemeenteraad naar de resultaten en de geplande verdere acties van het stadsbestuur.

Binnenkort rouwplaats voor dieren in Roeselare

Tegen de zomer wil de stad een rouwplek voor dieren realiseren. Men kijkt hiervoor naar een plaats nabij de begraafplaats in de Groenestraat. Dat antwoordde schepen Matthijs Samyn op een vraag van raadslid Thomas Witdouck in de gemeenteraad van februari. Schepen Stefaan Van Coillie gaf mee dat ook de mogelijkheid om dieren mee te begraven in het graf van hun baasje wordt onderzocht.