Artikels met het label: "Bart Wenes"

Heb je even voor mij

Op de gemeenteraad van 15 mei heeft raadslid Thierry Bouckenooghe een oproep gedaan aan de stad Roeselare om het project 'Heb je even voor mij?' te omarmen en de mogelijkheid te onderzoeken om het uit te rollen in Roeselare. Dit project staat voor een eenvoudige zin die een idee stimuleert om onderlinge hulp te bieden en de drempel te verlagen voor mensen die behoefte hebben aan hulp.

Naaldcontainers voor (diabetes)patiënten

Op de gemeenteraad van 21 november vroeg raadslid Thierry Bouckenooghe aandacht voor burgers die geconfronteerd worden met een chronische ziekte zoals diabetes en kwam met het voorstel om ondersteuning te bieden bij het ter beschikking stellen van naaldcontainers.

Winteropvang voor dak-en thuislozen

Op de OCMW-raad informeerde Ria Vanzieleghem naar de organisatie van de winteropvang voor de dak- en thuislozen in onze Stad.  Daarnaast gaf Ria nog aan: ‘Dat burgers zich nog zorgen maken omdat men af en toe geconfronteerd wordt met een dakloze die met pak en zakdoor de straten zwerft. Slaagt men er niet altijd in om deze mensen te bereiken en de broodnodig hulpverlening te bieden?'

 

Gele Doos met medische info voor alle 65-plussers

Alle 65-plussers van Roeselare krijgen in het voorjaar van 2022 een Gele Doos waarin ze alle belangrijke medische informatie kunnen bewaren. Dat heeft schepen voor Seniorenbeleid Bart Wenes (CD&V) geantwoord op een vraag van gemeenteraadslid Matthijs Samyn (CD&V). De Gele Doos moet in noodsituaties kostbare tijd besparen.