Mark Vos

Burgemeester

Woont in Zichen-Zussen-Bolder.

Burgemeester Riemst:
Bevoegdheden: Beleid, Bestuur, Brandweer, Communicatie, Financiën, Groeven, Nutsvoorzieningen, Patrimonium, Personeel, Planning en innovatie, Politie, Ruimtelijke Ordening, Wonen/huisvesting/woonbeleid en Onderwijs

Werkt bij: Provincie Limburg Nederland voor het Programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg.
Opgelet: vanaf januari vindt het spreekuur van de burgemeester plaats op maandagavond tussen 17.00 u. en 18.00 u. in het gemeentehuis.
Of op afspraak via kabinetsmedewerker – tel.012 44 03 04 – e-mail: [email protected]

nieuws van Mark Vos

Vergroening van onze kernen: Kanne

Samen met VLAIO zetten we in op de versterking en vergroening van onze kernen.

De sporthal van Herderen wordt volledig gerenoveerd.

De sporthal van Herderen wordt volledig gerenoveerd.

Grondige verbouwingswerken zullen de sporthal een eigentijdse upgrade geven en bijgevolg een hogere energie-efficiëntie opleveren.

De investering voor de renovatie en uitbreiding bedraagt 3,2 miljoen euro waarvan 580.000 euro door Vlaanderen wordt gesubsidieerd.

De boer op, met minister Jo Brouns

Kom jij ook naar 'De boer op met Jo' in Riemst, om in dialoog te gaan over het perspectief van onze landbouw.

Speelpleinwerking De Speeldoos breidt uit

Speelpleinwerking De Speeldoos breidt uit van 3 naar 4 dagen per week 
De laatste maand van het schooljaar is volop bezig. Terwijl onze leerlingen de laatste bladzijden van hun studiejaar afwerken, staat het enthousiaste jeugddienstteam van de gemeente Riemst klaar met een uitgebreid aanbod aan activiteiten voor een geweldige en kindvriendelijke zomervakantie.

Werkzaamheden Veilige Schoolomgeving

Werkzaamheden veilige schoolomgevingen van start.

De werken om de schoolomgevingen in onze gemeente verkeersveiliger te maken, zijn van start gegaan. Alle schoolomgevingen in Riemst krijgen een gelijkaardige make-over. Zo ziet een automobilist meteen wanneer hij of zij in de buurt van een school komt. Aan de werkzaamheden ging grondig studiewerk vooraf. Voor de opmaak van de plannen per school én ook om het wandelen en fietsen naar school aantrekkelijk en veilig te maken, ging de gemeente in overleg met scholen, ouders en leerlingen. 

Masterplan Recreatiezone Herderen

GROEN LICHT VOOR MASTERPLAN MET TOEKOMSTGERICHTE INVULLING RECREATIEZONE HERDEREN

Het gemeentebestuur zet de komende jaren sterk in op de uitbouw van de sport- en spelsite in het hart van Herderen.

Masterplan Kanne

Ambitieus masterplan moet Kanne voorbereiden op ‘Fietsen onder de Grond’.

De gemeente Riemst heeft het Masterplan Kanne klaar, dat het dorp optimaal moet inrichten voor de komst van ‘Fietsen onder de Grond’. Eerst wordt het plan op de gemeenteraad voorgesteld en besproken, nadien wordt ook de bevolking erbij betrokken.

De komst van Fietsen onder de Grond vindt de gemeente Riemst de een kans om de ruime omgeving in Kanne optimaal in te richten. Een autoluwe dorpskern in de schoolomgeving, een Jekerpark en een opwaardering van de kanaalomgeving zijn enkele belangrijke acties.