Werkzaamheden Veilige Schoolomgeving

Publicatiedatum

Auteur

Patrick Haekens

Deel dit artikel

Werkzaamheden veilige schoolomgevingen van start.

De werken om de schoolomgevingen in onze gemeente verkeersveiliger te maken, zijn van start gegaan. Alle schoolomgevingen in Riemst krijgen een gelijkaardige make-over. Zo ziet een automobilist meteen wanneer hij of zij in de buurt van een school komt. Aan de werkzaamheden ging grondig studiewerk vooraf. Voor de opmaak van de plannen per school én ook om het wandelen en fietsen naar school aantrekkelijk en veilig te maken, ging de gemeente in overleg met scholen, ouders en leerlingen. 

Herkenbaarheid en uniformiteit

Nader je in Riemst een schoolomgeving? Dan herken je die binnenkort aan de octopuspalen, de rode markeringen met opschrift ‘school’ op de weg en de gekleurde figuren op de weg. 
Bij de inrichting van de schoolomgevingen kiezen we voor een uniforme aanpak. Door in elke omgeving dezelfde elementen en wegmarkeringen te plaatsen, wordt het voor alle weggebruikers zichtbaar wanneer ze zich in een schoolomgeving bevinden. Uiteraard zijn er per school ook specifieke noden of kansen die in samenspraak met de schooldirecties werden besproken. 

Veilig oversteken

Kinderen die de weg oversteken bij hun school, worden zichtbaarder voor het aanrijdend verkeer. Zo zorgen zebrapaden en octopusbeugels voor een veilige afscheiding tussen de uitgang van de school en de oversteekplaats. In Bolder en in Val-Meer worden groenvakken aangelegd om de snelheid van automobilisten in te perken en foutparkeren tegen te gaan.

School- en fietsstraten

In 2022 werden in Membruggen en Vroenhoven al twee schoolstraten realiteit. Door de komst van deze schoolstraten wordt de school ’s ochtends en ’s avonds afgesloten voor alle verkeer, zodat de kinderen veilig naar school kunnen fietsen en wandelen. 
In Bolder en Millen worden de Bolderstraat (vanaf de Jehennestraat tot aan de Nieuweweg en op de Nieuweweg tot aan de Klein Veldstraat) en de Trinellestraat (tussen de Kattestraat en de Ringboomstraat) ingericht als fietsstraten. In deze fietsstraten worden fietsers de prioritaire weggebruikers.

Veiligheid zorgt voor meer voetgangers en fietsers

In 2020 werden in Riemst ook de routes van en naar de scholen onder de loep genomen. Via een digitaal platform zijn we over mobiliteitsknelpunten in gesprek gegaan met leerkrachten, ouders, leerlingen en wijkagenten. Als niet alleen de schoolomgeving maar ook de weg van en naar school als veilig ervaren wordt, zijn ouders en leerlingen gemotiveerd om vaker met fiets of te voet naar school te komen. Er ontstaat minder verkeersdrukte waardoor de schoolomgeving wat verkeersveiliger wordt. We maken dus tegelijk het wandelen en fietsen naar school aantrekkelijk en veiliger.

Budget

De gemeente Riemst investeert 139.000 euro in de veiligheid en herkenbaarheid van de schoolomgevingen in Bolder, Genoelselderen, Kanne, Millen, Zussen, Zichen (Kunstacademie), Lafelt, Riemst-centrum en Val-Meer. In een volgende fase worden de schoolomgevingen van Herderen, Vroenhoven, Millen en Heukelom aangepakt. De Vlaamse overheid subsidieert de werken voor 50 procent.

Mogelijke quotes burgemeester en bevoegd schepen

Schepen Bamps: ‘In Riemst gaan dagelijks ongeveer 1465 kinderen naar de lagere school. De veiligheid van deze kinderen is voor ons een absolute prioriteit en we doen er alles aan zodat zij zich comfortabel en veilig kunnen verplaatsen naar school. In de schoolomgevingen van al onze dorpen investeren we in opvallende en uniforme maatregelen die de veiligheid van onze schoolgaande kinderen moeten verhogen.’ 
Burgemeester Vos: ‘De werken worden in een eerste fase uitgevoerd in de scholen van Bolder, Genoelselderen, Kanne, Millen, Zussen, Lafelt, Riemst-centrum en Val-Meer. Ook de Kunstacademie van Zichen zit mee in het project. Zo voorzien we onder meer 9 nieuwe octopuspalen en 35 octopusbeugels. We leggen 5 nieuwe zebrapaden aan en zullen er 6 herpositioneren. In Bolder en Millen leggen we fietsstraten aan en in eveneens in Bolder en ook in Val-Meer moeten groenvakken de snelheid van automobilisten inperken.’ 
Schepen Bamps: ‘We investeren in dezelfde kleuren en veiligheidselementen bij onze schoolpoorten. De zebrapaden, octopuspalen en markeringen op de weg zetten je er als automobilist toe aan om je snelheid te minderen. Overstekende kinderen en jonge fietsers komen duidelijker in beeld en worden beter beschermd.’ 
Burgemeester Vos: ‘Terwijl kinderen en leerkrachten genieten van een deugddoende zomervakantie, maakt de gemeente werk van het verbeteren van de verkeersveiligheid rond onze dorpsscholen.’  ‘Alle kinderen veilig naar school, daar gaan we samen voor.’  ‘We pakken de veiligheid van onze Riemstse schoolomgevingen aan. We doen er alles aan om zoveel mogelijk te realiseren voor 1 september.’ 

Fotografie: Marina

Nieuws uit Riemst

Vergroening van onze kernen: Kanne

Samen met VLAIO zetten we in op de versterking en vergroening van onze kernen.

Begraafplaatsen krijgen overkapping

De begraafplaatsen van Herderen, Millen, Val-Meer en Vlijtingen krijgen een stijlvolle overdekte afscheidsruimtes waar nabestaanden een laatste groet kunnen brengen aan hun dierbaren tijdens een afscheidsplechtigheid.

De sporthal van Herderen wordt volledig gerenoveerd.

De sporthal van Herderen wordt volledig gerenoveerd.

Grondige verbouwingswerken zullen de sporthal een eigentijdse upgrade geven en bijgevolg een hogere energie-efficiëntie opleveren.

De investering voor de renovatie en uitbreiding bedraagt 3,2 miljoen euro waarvan 580.000 euro door Vlaanderen wordt gesubsidieerd.