Masterplan Recreatiezone Herderen

Publicatiedatum

Auteur

Patrick Haekens

Deel dit artikel

GROEN LICHT VOOR MASTERPLAN MET TOEKOMSTGERICHTE INVULLING RECREATIEZONE HERDEREN

Het gemeentebestuur zet de komende jaren sterk in op de uitbouw van de sport- en spelsite in het hart van Herderen.

Mark Vos, burgemeester: “We zetten de komende jaren sterk in op de uitbouw van de sport- en spelsite in het hart van Herderen. De unieke ligging tussen sporthal Hirtheren en de gemeentelijke basisschool De Tol (2016), de gemeentelijke kinderopvang Ukke Puk en het Huis van het Kind maakt het terrein tot een multifunctioneel knooppunt. Het is dé uitvalsbasis van heel wat sportclubs. Als gezonde gemeente zetten we sterk in op beweging. Het voorzien van kwalitatieve sportinfrastructuur verdient onze blijvende aandacht. Daarnaast heeft de plek ook een enorme betekenis voor de jeugd in Riemst. Als thuishaven van de gemeentelijke speelpleinwerking en als speelterrein voor onze kinderen in de gemeentelijke kinderopvang heeft deze site een belangrijke meerwaarde in ons kindvriendelijk beleid.”

Christian Bamps, schepen van sport: “Om het potentieel van de sport- en spelsite maximaal te benutten, werd de site grondig herdacht. Het masterplan ‘Recreatiezone Herderen’ garandeert dat alle gebruikers van deze site de ruimte krijgen om hun toekomstambities waar te maken. Doel is dus om de recreatiezone te optimaliseren en nog aantrekkelijker te maken. Het masterplan bevat de krijtlijnen, maar laat ons nog voldoende ruimte wanneer we stap voor stap aan de slag gaan. Er is alvast draagvlak om snel tot de eerste realisaties over te gaan. Zo voorzien we de komende 2 jaar een totaalbudget van zo’n 230.000 euro voor de inrichting en verbetering van de padel- en tennisterreinen.”

  1. Aanleg van twee nieuwe padelterreinen, naast de bestaande tennisterreinen. De realisatie van deze bijkomende sportinfrastructuur wordt verwacht in juli 2021. De investeringskost van dit deelproject wordt door de dienst Sport geraamd op 100.000 euro. Padel is hipper dan ooit. De mix tussen tennis en squash, op een terrein met glazen wanden, is de snelst groeiende sport in Vlaanderen. Voor velen is het dé ontdekking in dit coronajaar. De locatie van de nieuwe terreinen werd bepaald in samenspraak met de speelpleinwerking en met de tennisclub TC Riemst.
  2. Gefaseerde vernieuwing van de tennisterreinen. Deze velden blijven ook in de toekomst gelokaliseerd op de huidige locatie. Kwalitatieve sportinfrastructuur is belangrijk voor onze sportclubs. We vervangen op dit moment de lichtmasten op de tennisterreinen. De investeringskost bedraagt zo’n 28.000 euro. Ook voorzien we de nieuwe pylonen van energiezuinige LED-armaturen. In 2022 worden de gravelterreinen vervangen door ‘all weather’ pleinen met een ondergrond van kunststof. Hier wordt door de Dienst Sport een investeringskost van 100.000 euro voor uitgetrokken. De ‘all weather’ terreinen zijn een heel jaar bespeelbaar, waardoor het tennisseizoen wordt verlengd. De jaarlijkse onderhoudskost is een stuk lager, alsook zijn de onderhoudswerkzaamheden minder omslachtig. Een ‘all weather’ tennisplein is bovendien milieubewust: het terrein heeft geen beregening nodig.
  3. Het voormalige voetbalterrein wordt op termijn ingericht als een groene speel- en ontmoetingszone. Als klimaatbewuste en gezonde gemeente kiezen we ook voor de inplanting van een ‘tiny forest’. Een ‘tiny forest’ is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Een prettige plaats voor vlinders, vogels, bijen, kleine zoogdieren, maar ook voor mensen.
  4. Naast de reeds voorzien onderhoudswerkzaamheden, willen we de inkomhal van de sporthal aantrekkelijker en zichtbaarder maken. Aan de kant van het voormalige voetbalplein denken we aan de uitbouw van een overdekt terras voor de cafetaria. Een denkpiste is om de petanquevelden naar hier te verhuizen en om ze deels te overdekken.
  5. Aan de achterzijde van de sporthal voorzien we op termijn bijkomende parkeergelegenheid. Dit om de bereikbaar van de site te verbeteren en ook te werken aan de verkeersveiligheid.
  6. De voormalige kleedruimtes bieden nieuwe mogelijkheden voor het voorzien van opslagruimte.
  7. Het bestaande speelterrein wordt verder geoptimaliseerd en uitgebouwd. Ook met het oog op de gemeentelijke speelpleinwerking, die hier jaarlijks in de zomermaanden wordt georganiseerd. In 2023 voorziet de dienst Jeugd een investering van 50.000 euro.

Christian Bamps, schepen van sport: “Het masterplan is zo opgevat dat de verschillende deelfases in het project los van elkaar opgestart kunnen worden. Zo kunnen de werken gefaseerd aangevat worden en blijft de site steeds toegankelijk en in gebruik. De realisatie van de padelterreinen en de vernieuwing van de tennisvelden worden eerst aangepakt om zo stap voor stap verder te bouwen aan de site. In de uitvoeringsfase wordt er uiteraard nauw afgestemd met de verschillende gebruikers.”

Nieuws uit Riemst

Aanpak water- en erosieoverlast

Om water- en erosieoverlast in onze dorpskernen te verminderen, sluit de gemeente samen met Riemstse landbouwers beheerovereenkomsten af. 

 

digitale pasfoto in het gemeentehuis

Nieuw: digitale pasfoto in het gemeentehuis.

Trajectcontroles doen hun werk.

Trajectcontroles doen hun werk. Slechts 0.28 % rijdt te snel.