Jean de Bethune

Gedeputeerde - Gemeenteraadslid

Jean de Bethune zetelt sedert 2000 in de Kortrijkse gemeenteraad. Deze legislatuur volgt hij er de zaken op i.v.m. economie, landbouw, sociale huisvesting en de vaderlandse verenigingen.

Jean is ook West-Vlaams gedeputeerde. "De voorbije jaren heb ik als gedeputeerde in West-Vlaanderen in nauwe samenwerking met tal van lokale en Vlaamse actoren, gepoogd om gestalte te geven aan de dynamische projecten, gericht op innovatie, kenniseconomie en ondernemerschap. Opmerkelijk was hierbij de vaststelling dat ook de zachtere sectoren als welzijn, zorg, onderwijs en sociaal-profit gebaat zouden zijn bij eenzelfde (economische) aanpak, ook al is hun finaliteit veelal verschillend. Ik heb m.a.w. het voornemen om in de toekomst sterker in te zetten op deze domeinen."