Roel Deseyn

Gemeenteraadslid - Lid politieraad PZ Vlas

Roel Deseyn was kamerlid (federaal parlement) van 2002 en 2010 en van 2011 tot 2019 en werkte daar intens rond thema's als fiscaliteit, overheidsbedrijven en internationale betrekkingen (lid van het parlement van de Raad van Europa, het NAVO-parlement en de OVSE-delegatie). Hij is thans ere-volksvertegenwoordiger. 
 
Roel Deseyn is sinds 2007 gemeenteraadslid in Kortrijk. Geen thema is hem vreemd. In de gemeenteraad profileert hij zich op het thema veiligheid, verenigingen en cultuur.
Roel: "Aan politiek doen is in eerste instantie luisteren naar het verhaal van mensen. Ik tracht hiervoor als gemeenteraadslid in Kortrijk vlot bereikbaar te zijn."

Roel is thans fiscaal advocaat, verbonden aan de balies van West-Vlaanderen en Brussel.

Hij is gehuwd met Edith Deceuninck en vader van Henry, Marie-Laure, Auguste en Clément.