Nieuws cd&v Ieper

Laten we ons zwembad leeglopen?

Dat er vertraging zit op de plannen van de nieuwbouw kan niet ten koste gaan van de vele Ieperse waterkatten. Omdat er weinig beterschap op komst lijkt kwam cd&v tussen in de gemeenteraad van vorige maandag.

Brecht en Dieter nieuwe voorzitter en jongerenvoorzitter

Op de Nieuwjaarsreceptie van zaterdag 11 februari werd Brecht Vangheluwe verkozen tot nieuwe afdelingsvoorzitter van cd&v Ieper, en Dieter Bonny als nieuwe jongerenvoorzitter.

Vredescollectief Ieper protesteert tegen muziekfestival Frontnacht

Onze afdeling ondersteunt protest tegen het muziekfestival Frontnacht. Op basis van de op vandaag gekende info lijkt het ons niet aangewezen dit festival te laten doorgaan. Vrijheid van meningsuiting en cultuur zijn heel belangrijk, maar er zijn grenzen. Ieper mag zich sinds 1985 Vredesstad noemen. Het is belangrijk deze boodschap ten allen tijde uit te dragen. Maar het is even belangrijk deze naam ook in de praktijk om te zetten. Het Frontnachtfestival staat haaks op waar Ieper Vredesstad voor staat. 

Lees hier meer.

Raadslid Jan Breyne op politiek pensioen

Onze eigen sterke Jan Breyne nam gisteren afscheid als gemeenteraadslid. Zeggen dat Jan alles wat hij doet, doet uit liefde voor zijn Ieper, is een understatement!

Tankmuseum in Ieper?

Naar het schijnt bestaan er plannen om in de huidige Ieperse kazerne een museum in te richten van tanks, pantservoertuigen en artillerie, op initiatief van het War Heritage Institute.

Aanleg nieuw skatepark in 2022 op de helling

Lees hieronder de tussenkomst van raadslid Miguel Gheysens op de gemeenteraad van maart. 

Hier staan we terug een half jaar later na de vorige discussie rond het skatepark, blij natuurlijk omwille van het fysieke, maar ontevreden, dat de skaters ook deze zomer zonder een nieuw skatepark hun favoriete sport  zullen moeten beoefenen. Een serieuze miskleun!

Lokale bestuursverkiezingen

Vandaag werden onze lokale bestuursverkiezingen georganiseerd. Deze vaste waarden blijven de komende 3 jaar aan het roer van onze afdeling en geledingen. Proficiat!

Mobiliteit is geen proefproject!

Het ontwerp mobiliteitsplan zoals het werd voorgesteld in september aan de raadsleden bouwt voor het grootste deel verder op het plan uit 2011. Daarenboven wordt vooral afgestemd op bovenlokale regels en plannen zoals bijvoorbeeeld de categorisering van het wegennet en daaraan verbonden (snelheids)beperkingen. Noodzakelijk maar jammergenoeg ook weinig ambitieus. CD&V maakte destijds het plan mee op, maar na 10 jaar durven we stellen dat het achterhaald is. Het ganse mobiliteitsgebeuren is in die laatste 10 jaar immers zodanig geëvolueerd dat we nu misschien beter waren gestart van een blanco blad.

Binnenkort een JA-sticker op je brievenbus?

Op de Ieperse gemeenteraad stelde JONGCD&V Ieper via raadslid Jo Baert voor om de traditionele NEE- of JA/NEE-sticker te vervangen door een JA-sticker waarbij Ieperlingen expliciet zouden moeten aangeven dat ze reclame in hun brievenbus wensen. Zo hoopt de jongerenpartij de papierberg wat te verminderen.

CD&V Ieper lanceert inspraaktraject voor deelgemeenten

Met als baseline: Uw deelgemeente, dicht bij jou, lanceerde CD&V Ieper vandaag een nieuw inspraaktraject. Via het inspraakplatform van de partij, Zuurstof, kan elke Ieperling zijn of haar vernieuwende ideeën voor de Ieperse deelgemeenten delen. “Op basis van deze ideeën zullen we een deelgemeentenplan opstellen waarbij we de deelgemeente van de toekomst willen vormgeven”, aldus CD&V-voorzitter Thijs Morlion