Mobiliteit is geen proefproject!

Publicatiedatum

Auteur

Brecht Vangheluwe

Deel dit artikel

Het ontwerp mobiliteitsplan zoals het werd voorgesteld in september aan de raadsleden bouwt voor het grootste deel verder op het plan uit 2011. Daarenboven wordt vooral afgestemd op bovenlokale regels en plannen zoals bijvoorbeeeld de categorisering van het wegennet en daaraan verbonden (snelheids)beperkingen. Noodzakelijk maar jammergenoeg ook weinig ambitieus. CD&V maakte destijds het plan mee op, maar na 10 jaar durven we stellen dat het achterhaald is. Het ganse mobiliteitsgebeuren is in die laatste 10 jaar immers zodanig geëvolueerd dat we nu misschien beter waren gestart van een blanco blad.

Net zoals tientallen andere steden en gemeenten is het nú tijd om mobiliteit anders aan te pakken, her uit te vinden en ervoor te zorgen dat onze stad ook op dat vlak klaar is voor de toekomst.

 

De stationsbuurt en inzetten op de fiets

Het aanpakken van de zone rond het station en de schoolomgeving daar in de buurt is louter gericht op betere doorstroming maar wat ons betreft ook nuttig. 

Het idee van de fietsring rond de binnenstad met doorsteken van noord naar zuid en oost naar west is daar een bescheiden aanzet toe. Maar de praktische uitwerking op bepaalde oversteken zal toch wat complexer zijn dan het op papier wordt voorgesteld. Zo is bijvoorbeeld ter hoogte van de Plumerlaan en de Haighlaan de synergie tussen fietser en autobestuurder ver zoek.

 

Nood aan visie!

Maar verder dan dit reikt de visie niet. Mobiliteit is een dynamisch samenspel tussen diverse spelers. Volgens het STOP-principe moet er gewerkt worden aan een circulatieplan in combinatie met een parkeerplan om een veilige, gezonde en comfortabele mix te maken tussen alle weggebruikers. Er worden geen bijkomende maatregelen genomen in de binnenstad, er wordt geen enkel voorstel gedaan om de centrumbus te vervangen (die wordt afgeschaft trouwens) en ook een beter parkeergeleidingsplan ontbreekt.

Er moet echt ook wel meer aandacht besteed worden aan de grote Ieperse uitdagingen die voor ons staan: het ontwikkelen van de strategische Spie zal voor aanzienlijk meer verkeer zorgen ter hoogte van de stationsomgeving. Maar ook de scholensite aan de Veurnseweg en de ontwikkeling van de nieuwe industriezone zouden in dit plan moeten uitgewerkt worden. Ruimtelijke ordening moet een duidelijke plaats vinden in het mobiliteitsplan. Ook het betrekken van adviesraden is cruciaal en zou beter kunnen dan het nu vrijblijvend vragen van advies.

Na drie jaar, halfweg legislatuur dus, gaan we er van uit dat het uitgewerkt mobiliteitsplan dit voorjaar nog op tafel komt. We merken dat het stadsbestuur reeds enkele tijdelijke maatregelen nam. Denken we maar aan de tijdelijke ronde punten aan de Kalfvaart en de Steverlyncklaan/Meenseweg of het invoeren van de éénrichting in de Plumerlaan. Deze ingrepen waren zeker bevorderlijk voor de doorstroming, maar staan in schril contrast met het STOP-principe. Reeds meerdere malen hebben we ons openlijk vragen gesteld bij de verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker. Helaas lijkt het erop dat deze tijdelijke proefprojecten, die geëvalueerd zouden worden om daarna aan de echte, grondige herinrichting te beginnen, er nog wel even zullen blijven liggen.

Jammer, want voor ons is mobiliteit veel meer dan een proefproject!
CD&V werkt momenteel zelf aan een concreet actieplan rond mobiliteit en hoopt hiermee klaar te zijn tegen het najaar van 2022. Suggesties en bemerkingen van de Ieperling zijn daarbij steeds welkom!

Nieuws cd&v Ieper

Investeren in onderwijs is investeren in onze toekomst

Reactie cd&v Ieper n.a.v. vernietiging gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Campus Veurnseweg van de stad Ieper

Veel succes aan onze studenten!

Vandaag gingen we langs in het blokcentrum om onze Ieperse studenten een laatste duwtje in de rug te geven.

Ongetwijfeld worden hun inspanningen beloond, en kunnen ze binnenkort genieten van een welverdiende vakantie!

Veel succes!

 

Laten we ons zwembad leeglopen?

Dat er vertraging zit op de plannen van de nieuwbouw kan niet ten koste gaan van de vele Ieperse waterkatten. Omdat er weinig beterschap op komst lijkt kwam cd&v tussen in de gemeenteraad van vorige maandag.