Heb je even voor mij

Publicatiedatum

Auteur

Margot Wybo

Deel dit artikel

Op de gemeenteraad van 15 mei heeft raadslid Thierry Bouckenooghe een oproep gedaan aan de stad Roeselare om het project 'Heb je even voor mij?' te omarmen en de mogelijkheid te onderzoeken om het uit te rollen in Roeselare. Dit project staat voor een eenvoudige zin die een idee stimuleert om onderlinge hulp te bieden en de drempel te verlagen voor mensen die behoefte hebben aan hulp.

Het vragen om hulp kan uitdagend zijn, vooral voor hen die behoren tot een generatie waarin het niet vanzelfsprekend was om hulp te vragen. Het is daarom fijn als er iemand in de buurt is die kan helpen bij een boodschap of klusje, zonder daarvoor familie of vrienden lastig te vallen. Het kaartje 'Heb je even voor mij?' voor het raam plaatsen, kan hierbij helpen. Dit laat oudere en minder mobiele mensen zien dat ze niet-dringende hulp nodig hebben. Of het nu gaat om het vervangen van een lamp, het ophalen van medicijnen of gewoon een praatje om de eenzaamheid even te doorbreken, de drempel om hulp te vragen wordt hierdoor verlaagd.

Dit project kan helpen om de kwaliteit van leven van deze groep mensen te verhogen, zodat ze langer comfortabel thuis kunnen blijven.Door onderlinge hulp te stimuleren, kan de stad een hechtere en meer zorgzame gemeenschap creëren. Daarom is het belangrijk dat de stad serieus de mogelijkheid onderzoekt om 'Heb je even voor mij?' uit te rollen in Roeselare.

 

Schepen Bart Wenes: Deze oproep van raadslid Thierry Bouckenooghe is een positieve stap in de richting van een meer zorgzame gemeenschap en verdient daarom serieuze aandacht en overweging van de stad Roeselare. Het is belangrijk dat we ons bewust zijn van de behoeften van de oudere en minder mobiele mensen in onze gemeenschap en dat we proactief stappen ondernemen om hen te ondersteunen en te helpen waar mogelijk. Door het omarmen van het project 'Heb je even voor mij?', kan Roeselare bijdragen aan een meer inclusieve en zorgzame gemeenschap voor al haar inwoners.

 

In Roeselare zijn er momenteel twee zorgzame buurten, namelijk Ronde Kom en Tof van Tinneke. Beide buurten hebben hun eigen aanpak, maar ze delen hetzelfde doel: het opbouwen van sociaal weefsel, solidariteit en zorgzaam samenleven. Het idee achter een zorgzame buurt is om elkaar te ontmoeten, omdat dit de basis vormt van solidariteit. Het gaat om het helpen van elkaar op kleine schaal, als toevoeging aan het bestaande aanbod van professionele hulp en dienstverlening.

Bij de realisatie van deze zorgzame buurten zijn verschillende partners betrokken, zoals BEN vzw, VOC Opstap, DC De Waterdam, Intermutualistisch verbond, De Mandel, RSL Op Post, Logo & Eerstelijnszone Midden West-Vlaanderen. Samen werken ze aan het creëren van een omgeving waarin mensen elkaar helpen en ondersteunen.

Het voorstel 'Heb je even voor mij?' zal in de zorgzame buurten Ronde Kom en Tof van Tinneke worden geïmplementeerd, maar ook andere wijken en buurten kunnen dit idee oppakken en toepassen.

De Werkgroep Verenigde Wijken, waar dhr. Bouckenooghe deel van uitmaakt, speelt een belangrijke rol bij het verspreiden van het idee van zorgzame buurten. Zij kunnen het voorstel Heb je even voor mij?verder verspreiden bij de verschillende wijkcomités. Dit is een belangrijk netwerk dat kan helpen bij het verspreiden van het idee en het betrekken van meer mensen bij de zorgzame buurten.

Het is mooi om te zien dat er initiatieven worden genomen om te werken aan een meer zorgzame en verbonden buurt. Door samen te werken en elkaar te helpen kunnen we een omgeving creëren waarin iedereen zich gesteund voelt. Het is belangrijk om te blijven investeren in dit soort initiatieven en om elkaar te blijven ondersteunen in onze gemeenschappen.

Roeselare nieuws

Evenwicht vinden tussen ecologie en netheid in het maaibeleid van Stad Roeselare

Tijdens 'Maai mei niet' wordt wat minder gras gemaaid, zodat planten in het gras de kans krijgen om te bloeien. Goed voor de natuur en de insecten. Ook Roeselare doet mee, maar volgens een plan waarin rekening wordt gehouden met netheid en veiligheid. Bepaalde stroken zullen wel gemaaid worden, andere niet, zo wordt verwildering toch wat binnen de perken gehouden.

Zwerfvuil aanpakken is en blijft voor ons een prioriteit

Na afgelopen weekend waarin Roeselaarse Mooimakers in de hele stad zwerfvuil opraapten, vroeg gemeenteraadslid Tom Vandenkendelaere (cd&v) tijdens de gemeenteraad naar de resultaten en de geplande verdere acties van het stadsbestuur.

Binnenkort rouwplaats voor dieren in Roeselare

Tegen de zomer wil de stad een rouwplek voor dieren realiseren. Men kijkt hiervoor naar een plaats nabij de begraafplaats in de Groenestraat. Dat antwoordde schepen Matthijs Samyn op een vraag van raadslid Thomas Witdouck in de gemeenteraad van februari. Schepen Stefaan Van Coillie gaf mee dat ook de mogelijkheid om dieren mee te begraven in het graf van hun baasje wordt onderzocht.