De renovatie van het Oud Gemeentehuis Rumbeke

Publicatiedatum

Auteur

Margot Wybo

Deel dit artikel

In het meerjarenplan 2020-2025 werden voor deelgemeente Rumbeke drie acties vooropgesteld.   Eén van die acties is ‘Het heroriënteren van het Oud Gemeentehuis in Rumbeke tot een wijkcentrum’.   

Op de gemeenteraad van 19 december informeerde gemeenteraadslid Peter Patteeuw naar de stand van zaken.

Schepen Nathalie Muylle liet toen weten dat het omturnen van het vroegere Rumbeekse gemeentehuis pas voor de volgende legislatuur zou zijn.   Begrotingsmatig hield de Stad rekening met 60 tot 80% subsidies, maar door een aangepast subsidiebeleid van de Vlaamse overheid komen overheidsgebouwen niet langer in aanmerking.  Daarop werd na consultatie van het Agentschap Onroerend Erfgoed beslist om in eerste instantie in te zetten op hetgene waarvoor wel nog subsidies mogelijk zijn, nl. de restauratie van de buitenschil van het hoofdgebouw.  Gezien het Oud Gemeentehuis een beschermd monument is, wordt de restauratie verder opgevolgd door de Schepen van cultuur en erfgoed Mieke Vanbrussel.

Op de gemeenteraad van maandag 27 maart werden de lastvoorwaarden en gunningswijze goedgekeurd voor het aanduiden van een aannemer die de restauratie zal uitvoeren.

De start van de werken is voorzien in de zomer van 2023, de afwerking in het tweede kwartaal van 2024.   

Heel goed nieuws dat dit prachtig beschermd monument op het Kerkplein van Rumbeke tegen de zomer van 2024 opnieuw in ere hersteld zal zijn.  Vanaf 2025 kijken we uit naar de nieuwe invulling.

Roeselare nieuws

Evenwicht vinden tussen ecologie en netheid in het maaibeleid van Stad Roeselare

Tijdens 'Maai mei niet' wordt wat minder gras gemaaid, zodat planten in het gras de kans krijgen om te bloeien. Goed voor de natuur en de insecten. Ook Roeselare doet mee, maar volgens een plan waarin rekening wordt gehouden met netheid en veiligheid. Bepaalde stroken zullen wel gemaaid worden, andere niet, zo wordt verwildering toch wat binnen de perken gehouden.

Zwerfvuil aanpakken is en blijft voor ons een prioriteit

Na afgelopen weekend waarin Roeselaarse Mooimakers in de hele stad zwerfvuil opraapten, vroeg gemeenteraadslid Tom Vandenkendelaere (cd&v) tijdens de gemeenteraad naar de resultaten en de geplande verdere acties van het stadsbestuur.

Binnenkort rouwplaats voor dieren in Roeselare

Tegen de zomer wil de stad een rouwplek voor dieren realiseren. Men kijkt hiervoor naar een plaats nabij de begraafplaats in de Groenestraat. Dat antwoordde schepen Matthijs Samyn op een vraag van raadslid Thomas Witdouck in de gemeenteraad van februari. Schepen Stefaan Van Coillie gaf mee dat ook de mogelijkheid om dieren mee te begraven in het graf van hun baasje wordt onderzocht.