Artikels met het label: "Nathalie Muylle"

CD&V West-Vlaanderen bekrachtigt West-Vlaamse lijsttrekkers

Na het advies van de nationale partijraad afgelopen donderdag, bekrachtigde de provinciale partijraad van cd&v West-Vlaanderen gisterenavond unaniem de lijsttrekkers voor cd&v West-Vlaanderen richting de verkiezingen van 9 juni 2024. Met name Hilde Crevits (Vlaams Parlement) en Nathalie Muylle (Kamer) zullen de lijsten trekken.

Positieve evaluatie van Kwaliteitskamer in Roeselare

Drie jaar geleden startte Stad Roeselare met de kwaliteitskamer, een multidisciplinair team van 4 externe deskundigen die de kwaliteit van de stadsontwikkeling-en vernieuwingsprojecten beoordelen en begeleiden. De kwaliteitskamer geeft advies op bouwdossiers die een impact hebben op het stadsweefsel en werd opgericht om de ruimtelijke kwaliteit van projecten te verhogen en beter op elkaar af te stemmen. 

De renovatie van het Oud Gemeentehuis Rumbeke

In het meerjarenplan 2020-2025 werden voor deelgemeente Rumbeke drie acties vooropgesteld.   Eén van die acties is ‘Het heroriënteren van het Oud Gemeentehuis in Rumbeke tot een wijkcentrum’.   

Op de gemeenteraad van 19 december informeerde gemeenteraadslid Peter Patteeuw naar de stand van zaken.

Stad ondersteunt verenigingen met oprichting van huisvestingsfonds

Binnenkort is het de week van de vrijwilliger en onze stad draagt de vele verenigingen een warm hart toe. Naast de basissubsidies kunnen verenigingen ook financiële steun krijgen via het huisvestingsfonds, waarvan het reglement recent werd herwerkt. De bedoeling van dit fonds is een duwtje in de rug van verenigingen om de kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid van hun infrastructuur te verbeteren.