De happy walk: een toegankelijke weg naar verbinding en beweging

Auteur

Stephanie Davidts

Deel dit artikel

Op de gemeenteraad van 30 mei 2022 deed raadslid Thierry Bouckenooghe een opmerkelijk voorstel: de introductie van de 'Happy Walk' in diverse wijken van Roeselare. Zijn oproep richtte zich op het verbeteren van de levenskwaliteit voor minder mobiele mensen, waarbij de wandeling niet alleen fysieke, maar ook sociale voordelen biedt.

Een pleidooi voor inclusieve mobiliteit

Volgens Bouckenooghe is een ontspannende wandeling in de nabije omgeving de sleutel tot tevredenheid. Hij benadrukt dat zelfs fysieke beperkingen of gevorderde leeftijd geen belemmering zouden mogen vormen voor het genieten van een rustgevende wandeling. Hier komt de 'Happy Walk' in beeld: een obstakelvrije, korte luswandeling, speciaal ontworpen voor mensen met beperkte mobiliteit, waaronder rolstoelgebruikers, rollator-, stok- en krukgebruikers, en mensen met een visuele beperking.
Het doel van de 'Happy Walk' is tweeledig. Allereerst streeft Bouckenooghe naar een nauwere band tussen burgers en het stadsbestuur, in lijn met het bestuursakkoord van de stad Roeselare. Ten tweede wil hij ervoor zorgen dat iedereen zorgeloos kan bewegen in zijn vertrouwde omgeving. Vooral voor ouderen en hulpbehoevenden, wier leefomgeving vaak kleiner wordt, kan de 'Happy Walk' een uitnodiging zijn om actief te blijven.
Bouckenooghe besluit: "Door hen veilige wandelroutes zonder hindernissen aan te bieden, zullen we met de ‘Happy Walk’, ouderen en hulpbehoevenden aanmoedigen om te wandelen. Het is laagdrempelig om sociale contacten te hebben en bovendien goed voor zowel de fysieke- als de mentale gezondheid.”

Stad Roeselare omarmt toegankelijkheid

In reactie op het voorstel van Bouckenooghe benadrukt Schepen Stefaan Van Coillie het engagement van de stad Roeselare voor toegankelijkheid in het publieke domein. Hij wijst op lopende initiatieven, zoals de heraanleg van straten en pleinen zonder opstanden, wat vooral gunstig is voor mensen met mobiliteitsproblemen.
Daarnaast informeert Van Coillie over acties die al zijn ondernomen om toegankelijke wandelroutes te creëren. In 2021 werd een oproep gelanceerd om bestaande wandelroutes toegankelijk te maken, gericht op senioren en buurten. Voor het najaar van 2022 staan korte wandelingen rond woonzorgcentra op het programma, als onderdeel van het project “Beweegvriendelijke Stad".
Wat betreft de 'Happy Walk' geeft Van Coillie aan dat de stad open staat voor concrete vragen vanuit de wijken. Het bordurenplan in Rumbeke en het interne document voor het aanvragen van zitbanken zijn voorbeelden van hoe de stad al reageert op de behoeften van de bewoners.

Verbinding in beweging

De 'Happy Walk' belichaamt meer dan alleen een wandelpad; het vertegenwoordigt een gemeenschapsgerichte benadering van mobiliteit. Raadslid Bouckenooghe en schepen Van Coillie laten zien dat de stad Roeselare vastbesloten is om inclusiviteit en toegankelijkheid te omarmen en daarmee een pad te banen naar gelukkigere, gezondere buurten. Het initiatief toont aan dat in de stad Roeselare elke stap een kans is om verbinding te creëren en iedereen de mogelijkheid te bieden om zorgeloos te bewegen in hun vertrouwde omgeving.

Roeselare nieuws

Zwerfvuil aanpakken is en blijft voor ons een prioriteit

Na afgelopen weekend waarin Roeselaarse Mooimakers in de hele stad zwerfvuil opraapten, vroeg gemeenteraadslid Tom Vandenkendelaere (cd&v) tijdens de gemeenteraad naar de resultaten en de geplande verdere acties van het stadsbestuur.

Binnenkort rouwplaats voor dieren in Roeselare

Tegen de zomer wil de stad een rouwplek voor dieren realiseren. Men kijkt hiervoor naar een plaats nabij de begraafplaats in de Groenestraat. Dat antwoordde schepen Matthijs Samyn op een vraag van raadslid Thomas Witdouck in de gemeenteraad van februari. Schepen Stefaan Van Coillie gaf mee dat ook de mogelijkheid om dieren mee te begraven in het graf van hun baasje wordt onderzocht. 

De teloorgang van de bankautomaten

Op de recente gemeenteraad van 29 januari heeft raadslid Ria Vanzieleghem de problematiek van de teloorgang van geldautomaten aangekaart. Uit het antwoord blijkt dat de stad mee zoekt naar oplossingen.