cd&v Edegem stelt oprichting sterrenregister voor en haalt dit binnen.

Wij legden als cd&v fractie op de gemeenteraad van  18/12/2023 het voorstel tot beslissing neer voor de oprichting van een sterrenregister voor overleden sterrenkindjes. Dit werd door de voltallige gemeenteraad goedgekeurd. Het lokaal bestuur Edegem neemt dit op, en werkt dit verder uit.

De huidige wettelijke situatie in het kader van registratie van de sterrenkindjes:

  • Ouders die een kindje verliezen na minder dan 140 dagen zwangerschap, kunnen momenteel, wettelijk gezien, geen aangifte doen.
  • Is het kindje stilgeboren tussen 140 en 179 dagen zwangerschap, dan mogen de ouders het kindje een officiële voornaam geven en laten opnemen in het overlijdensregister.
  •  Een kindje stilgeboren na 179 dagen zwangerschap kan, sinds de uitbreiding van de wet in 2019, een voornaam én familienaam krijgen. Het kindje moet dan ook geregistreerd worden in het overlijdensregister.

 

Adrian De Weerdt (gemeenteraadslid cd&v):

Bij de oprichting van het nieuwe overkoepelende sterrenregister kunnen alle overleden sterrenkindjes, ongeacht het moment van verlies of de duur van de zwangerschap, worden geregistreerd.

Deze aangifte is niet verplicht, heeft geen juridische gevolgen maar is wel symbolisch, en voor vele ouders o zo belangrijk in het verwerken van hun verlies.

Thomas Van Gorp (gemeenteraadslid cd&v):

In verschillende steden en gemeenten bestaat dit sterrenregister al sinds kort (Oostende, Brugge, Gent en Zoersel als voorbeelden). Na de registratie krijgen de ouders achteraf een attest toegestuurd. In Oostende wordt er bovendien nog een symbolisch lint rond een boom uit hun koesterbos gehangen. In Zoersel krijgen de inwoners een klein zakje met weloverwogen bloemzaden. In Brugge mogen de ouders een boom aanplanten in hun geboortebos.

Als gemeente onderschrijven en hijsen we de vlag al voor de koesterweek. Bovendien was er de afgelopen 8 jaar ook al een bijeenkomst in het kader van Wereldlichtjesdag aan het kinderkerkhof (dit jaar op zondag 10 december, zie ook onze facebook), met ondersteuning van de gemeente.

Wij willen als fractie de ouders nog een extra hart onder de riem steken door hen de mogelijkheid te geven om het sterrenkindjes symbolisch te laten registeren in dit nieuwe register. We zijn dan ook bijzonder blij dat we de steun kregen hiervoor van de ganse gemeenteraad en kijken uit naar de verdere uitwerking!

 

In de Pers:

Het Laatste Nieuws

Nieuwsblad

Gazet Van Antwerpen

Nieuws

cd&v Edegem stelt afschaffing standplaats politieke partijen op jaarmarkt voor, ten voordele van lokale verenigingen en ondernemingen

Op de agenda van de afgelopen Edegemse gemeenteraad van maart stond een aanpassing van de praktische reglementsbepaling voor de jaarmarktfeesten op de agenda. Als cd&v-fractie dienden we een amendement in tot afschaffing van de standplaats voor politieke partijen en politieke bewegingen op de jaarmarkt, enkel op voorwaarde dat deze plaatsen ter beschikking worden gesteld aan Edegemse verenigingen en/of ondernemingen. 

Lokaal bestuur sluit juridisch en inhoudelijk wankel akkoord met projectontwikkelaar

Op de gemeenteraad van 26 februari stond voor de tweede keer, na eerdere discussie in de gemeenteraad van januari, volgend punt op de agenda:

"Een individueel akkoord tussen het lokaal bestuur en de projectontwikkelaar Brefin over de bouw van 132 studentenkoten, waaronder 32 studio's en 1 conciërgewoning"

Het N-VA bestuur keurde deze dading tijdens de gemeenteraad, meerderheid tegen de voltallige oppositie, goed na een uitgebreide discussie.
In dit akkoord krijgt de projectontwikkelaar maar liefst een korting van 515.000 € op het bestaande belastingreglement. Ongezien!

Modellijst cd&v Edegem goedgekeurd

Eind februari keurden de cd&v-leden van Edegem de modellijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober goed. Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers, lijsttrekker bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement in juni, was daarbij aanwezig. Ze bracht een overtuigende boodschap om als lokale afdeling het welzijn van elke burger prioriteit te geven en om op een serieuze en verbindende manier aan politiek te doen: de christendemocratisch boodschap van ernst en respect is een antwoord op de krachten die onze samenleving trachten te polariseren. Ook Liesbet Sommen, tweede op de cd&v-lijst voor het Europees Parlement, was present en nam de tijd om met iedereen in gesprek te gaan.