Caroline Van der Heyden

Schepen

Ik ben 35 jaar en woon in het kleine maar mooie Lint. Ik ben bio-ingenieur milieutechnologie van opleiding en werk als adviseur milieubeleid voor de land- en tuinbouwsector. Samen met mijn man Geert proberen we onze twee schattige deugenietjes Louis (°2021) en Arthur (°2023) groot te brengen. 

Mijn meeste tijd gaat natuurlijk uit naar mijn gezin, mijn engagement in de politiek en mijn job. Maar in mijn vrije tijd vind je me vaak met een boek in mijn hand. Om lekker te ontspannen ga ik er graag op uit op een stevige wandeling of een goede fietstocht, liefst samen met de kids. Ik ben lid bij Landelijke Gilden en pik daar graag een leuke activiteit mee.  Daarnaast probeer ik ook nog wat tijd te vinden om met mijn passie bezig te zijn, het rijden en fokken van paarden. Ik ben dan ook al sinds mijn kindertijd lid van LRV (Landelijke Rijvereniging) in Lint, recent ook in Kontich en sinds enkele jaren ook, samen met mijn vader Leo Van der Heyden, van fokkerijvereniging BWP (Belgisch Warmbloed Paard). 

Sinds 2019 ben ik in Lint schepen en voorzitter van het bijzonder comitéIk ben bevoegd voor sociale zaken en welzijn, samenlevingsopbouw, milieu, natuur en landbouw. Daarnaast ben ik ook regio-voorzitter voor cd&v in de gemeenten van Rupel-Zuidrand. Als jonge en gedreven persoon bouw ik mee aan een duurzame gemeente met sterke sociale netwerken. Daarbij wil ik verbindend werken tussen inwoners, verenigingen en de lokale middenstand. Duurzaamheid draag ik sterk in het vaandel, dat is niet alleen het ecologische, maar ook het economische en het sociale.   

Op 9 juni kan je tijdens de bovenlokale verkiezingen mijn bolletje kleuren op de Vlaamse lijst want ik ben 2de opvolger. Daarnaast blijf ik mij volop inzetten voor onze gemeente Lint en zal je ook voor mij kunnen stemmen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen op 13 oktober. 

-> Hebt u een vraag of een goed idee? Laat het mij zeker weten!

 

Waarom kies ik voor de cd&v? 

Ik geloof in een samenleving waarin iedere mens telt. Ik ben ervan overtuigd dat ons kostbaar weefsel is nog steeds doordrongen is van dezelfde normen & waarden. Dat kunnen we maar beter koesteren. 

Politiek is voor mij ook bovenal compromissen sluiten en de spreekwoordelijke kerk in het midden houden, daarom houd ik niet zo van extremen. Ik geloof niet in revolutie, wel in evolutie. En dat kan enkel door samen te werken, niet door met haat of overmoed te choqueren vanaf de zijlijn. 

 

Milieu en landbouw 

Als bio-ingenieur draag ik het klimaat een warm hart toe. We hebben slechts één planeet die we goed moeten verzorgen. Ook in Lint kunnen we ons steentje bijdragen, op een verantwoorde maar ook haalbare manier. Milieubewust, maar met gezond boerenverstand! Daar ga ik voor. Los van alle dogma's, en best goed onderbouwd.

Naast mijn mandaat als schepen verdedig ik alle dagen met veel passie de belangen van de land- en tuinbouwers in Vlaanderen als beleidsadviseur milieubeleid voor Boerenbond. Als kleindochter van een landbouwer, ligt die sector me zeer nauw aan het hart. Ik kreeg ooit de kans te doctoreren in milieutechnologie. Ik zocht (en vond!) tijdens mijn doctoraat naar een manier om luchtwassers bij veetelers te optimaliseren. Dit helpt landbouwers wereldwijd hun ammoniakemissies drastisch te verlagen. Maar er zijn ook ontzettend veel andere innovatieve technieken en manieren om emissies te verminderen. 

Ik geloof dan ook rotsvast in de drijvende kracht van innovatie die ons vooruit kan helpen om onze gezamenlijke toekomst duurzaam én economisch veilig te stellen. Als dochter van een ondernemer, heb ik enorm veel respect voor mensen die ondernemend zijn en durven investeren. Ondernemerschap gedijt best in een klimaat van maatschappelijke waardering en efficiënte dienstverlening door de overheid.

Er is geen tegenstelling tussen landbouw en natuur. We hebben beide nodig. Ik ken niemand die tegen natuur of natuurherstel is. Ik ga ook graag wandelen in de natuur. En ook landbouwers willen hun steentje hieraan bijdragen. Maar we moeten er wel absoluut voor zorgen dat dit het voortbestaan van (landbouw-)bedrijven niet hypothekeert. De klepel mag niet doorslaan. We moeten onze landbouwers hier in Vlaanderen respecteren, hen waarderen en zorgen dat er morgen nog een generatie klaar staat om ons van lekker en duurzaam voedsel te voorzien. Voedselsoevereiniteit is ontzettend belangrijk.

Daarom onderschrijf ik volop het memorandum van de Landelijke Beweging Platteland met stem!    

 

Sociaal

cd&v-er zijn is voor mij ook zorgen voor elkaar, zonder betuttelend te willen zijn. Solidariteit in de samenleving is belangrijk. Als schepen van sociale zaken en welzijn zet ik me alle dagen in voor een warme, zorgzame gemeente. 

Het loopt niet altijd in het leven zoals het zou moeten. Een goed en veilig sociaal vangnet op cruciale momenten is dan ook zeer belangrijk. Ik wil werken aan een samenleving waarin iedereen bijdraagt, hoe klein ook, vertrekkende vanuit zijn talenten. Want uiteraard is niet iedereen met dezelfde middelen geboren of wordt met dezelfde zaken geconfronteerd. Ik ben voorstander van een sociale bescherming die inzet op een inkomensgarantie om een minimum levensstandaard te bieden maar die ook extra rechten verleent als je beroepsactief bent.  

Heel wat zorgverleners en leerkrachten zetten zich elke dag ontzettend hard in om ons de nodige zorg te geven en onze kinderen mee op te voeden en op te leiden. Ik heb ontzettend veel respect voor hen. We moeten ook meer en meer aandacht hebben voor mentaal welzijn, zeker voor de jeugd. De (sociale) druk die zij ervaren, vaak vanuit de digitale bereikbaarheid, is iets wat we niet uit het oog mogen verliezen.  

En cd&v is er ook voor alleenstaanden. Bekijk hier een interview met Andrea Croonenberghs waarin ik dit deeltje van ons programma mocht toelichten. 

 

Paardensport

Dankzij onze fokkers, dierenartsen, paardenhouders en ruiters, maar zeker dankzij de talloze vrijwilligers behoort Vlaanderen tot de wereldtop in de paardenwereld. En daar zijn wij trots op! Ik ken de paardenwereld zeer goed als ruiter en als fokker en engageer me ervoor te zorgen dat je in de toekomst je favoriete hobby en sport kan blijven beoefenen. Lees hier mijn 10-puntenplan voor de paardensector.   

En ja, ook de paardensport en de fokkerij verdient een eerlijke plek hier in het dichtbevolkte Vlaanderen. Een paard steek je nu eenmaal niet in je broekzak. Het houden van paarden gebeurt vaak op landbouwgrond, want de recreatiegrond is veel te schaars om alle paarden die hier zijn op te kunnen houden. Er is dringend nood aan een grondig gesprek over het landgebruik, de bestemmingen en de rechten voor zonevreemde activiteiten. Hier moet terug een beter evenwicht gevonden worden zodat iedere sector waaronder in de eerste plaats landbouw, maar ook recreatie, paardenhouderij, natuur, wonen en industrie de nodige ruimte krijgen.  

 

Politiek engagement

Bij de verkiezingen van oktober 2018 kreeg ik het vertrouwen van heel wat kiezers en kreeg ik vooral de kans woorden in daden om te zetten. 

Ik ben bestuurder bij vzw Pollen en GSD-V en lid van de bestuurlijke commissie VVSG Samenleven en zorg voor elkaar.  

Ik ben voorzitter van jong cd&v in Lint en sinds 2022 ben ik tevens regio-voorzitter van cd&v voor de Rupel-Zuidrand gemeenten.  

 

Geboortedatum 

22 januari 1989

Contactgegevens

✉️ Bouwenstraat 53, 2547 Lint
📱 +32 475 42 92 41 

 

 

 

nieuws van Caroline Van der Heyden

Kliminaraad Lint organiseert film- en discussieavond over de wolf

Op donderdag 23 mei werd een open KliMiNa-raad (Klimaat-, milieu- en natuurraad) gehouden en de leden van de raad kozen voor de film "Wolf" en een toelichting van Jan Loos van "Welkom Wolf". Heel wat geïnteresseerden zakten af en stelden hun vraag. Ook bevoegd schepen Caroline Van der Heyden stelde enkele kritische vragen aan Jan Loos.  

Schepen Caroline Van der Heyden introduceert twee nieuwe deelwagens van Cambio in Lint

Op het Oudstrijdersplein en Kerkplein zijn vanaf 15 april een elektrische en benzinedeelwagen beschikbaar voor de Lintenaren. Schepen Caroline Van der Heyden is verheugd met de samenwerking met Cambio, wat toch een sterk merk is. Ze beseft dat een deelwagen niet voor iedereen is weggelegd, maar in sommige gevallen is het wel heel nuttig en levert het financiële voordelen op. Op maandag 6 mei volgt om 19.30u een infomoment in het dienstencentrum waar inwoners die interesse hebben terecht kunnen met hun vragen. Nieuwe gebruikers kunnen zich aanmelden via de CambioApp. Lintenaren die nu instappen, moeten de eenmalige instapkosten van 35 euro niet betalen.    

Infosessie ism Open Kliminaraad over Aziatische Hoornaar trekt veel geïnteresseerden

Op 27 maart hielden we in Lint vanuit het Lokaal bestuur en de Open Kliminaraad een infoavond over de Aziatische hoornaar. Een lastig beestje dat we steeds meer en meer zullen zien in onze contreien. Heel wat geïnteresseerden daagden op om te komen luisteren naar de deskundige uitleg van de Provinciale coördinator. 

Schepen Caroline Van der Heyden komt ook bovenlokaal op

Op zondag 9 juni zullen jullie ook op een Lintse kandidaat kunnen stemmen voor de Vlaamse lijst. Schepen Caroline Van der Heyden zal namelijk op de tweede plaats van de opvolgerslijst staan. Een kans die mooi combineerbaar is met haar huidige mandaat en job. Want ze blijft zich natuurlijk ook volop voor alle Lintenaren inzetten! 

Schepen Caroline Van der Heyden deelt cheques uit voor zwerfvuilacties aan de drie scholen

De drie scholen van Lint kregen een cheque van Mooimakers via het lokaal bestuur omdat zij mee werkten aan het zwerfvuilbeleid. cd&v Lint dankt alle leerlingen voor hun inspanningen. Samen met hun hulp werken we aan een proper Lint.