Artikels met het label: "Caroline Van der Heyden"

Kliminaraad Lint organiseert film- en discussieavond over de wolf

Op donderdag 23 mei werd een open KliMiNa-raad (Klimaat-, milieu- en natuurraad) gehouden en de leden van de raad kozen voor de film "Wolf" en een toelichting van Jan Loos van "Welkom Wolf". Heel wat geïnteresseerden zakten af en stelden hun vraag. Ook bevoegd schepen Caroline Van der Heyden stelde enkele kritische vragen aan Jan Loos.  

Schepen Caroline Van der Heyden introduceert twee nieuwe deelwagens van Cambio in Lint

Op het Oudstrijdersplein en Kerkplein zijn vanaf 15 april een elektrische en benzinedeelwagen beschikbaar voor de Lintenaren. Schepen Caroline Van der Heyden is verheugd met de samenwerking met Cambio, wat toch een sterk merk is. Ze beseft dat een deelwagen niet voor iedereen is weggelegd, maar in sommige gevallen is het wel heel nuttig en levert het financiële voordelen op. Op maandag 6 mei volgt om 19.30u een infomoment in het dienstencentrum waar inwoners die interesse hebben terecht kunnen met hun vragen. Nieuwe gebruikers kunnen zich aanmelden via de CambioApp. Lintenaren die nu instappen, moeten de eenmalige instapkosten van 35 euro niet betalen.    

Infosessie ism Open Kliminaraad over Aziatische Hoornaar trekt veel geïnteresseerden

Op 27 maart hielden we in Lint vanuit het Lokaal bestuur en de Open Kliminaraad een infoavond over de Aziatische hoornaar. Een lastig beestje dat we steeds meer en meer zullen zien in onze contreien. Heel wat geïnteresseerden daagden op om te komen luisteren naar de deskundige uitleg van de Provinciale coördinator. 

Schepen Caroline Van der Heyden komt ook bovenlokaal op

Op zondag 9 juni zullen jullie ook op een Lintse kandidaat kunnen stemmen voor de Vlaamse lijst. Schepen Caroline Van der Heyden zal namelijk op de tweede plaats van de opvolgerslijst staan. Een kans die mooi combineerbaar is met haar huidige mandaat en job. Want ze blijft zich natuurlijk ook volop voor alle Lintenaren inzetten! 

Schepen Caroline Van der Heyden deelt cheques uit voor zwerfvuilacties aan de drie scholen

De drie scholen van Lint kregen een cheque van Mooimakers via het lokaal bestuur omdat zij mee werkten aan het zwerfvuilbeleid. cd&v Lint dankt alle leerlingen voor hun inspanningen. Samen met hun hulp werken we aan een proper Lint.