Buurtpreventienetwerken

Publicatiedatum

Auteur

Stephanie Davidts

Deel dit artikel

Diefstal uit woningen is een veelvoorkomende vorm van criminaliteit waar veel steden en gemeenten mee te maken hebben. Hoewel er op preventief vlak al schitterend werk wordt verricht, blijft het belangrijk om extra maatregelen te nemen om dit probleem aan te pakken. 

Op de gemeenteraad van 27 maart 2023 heeft raadslid Thierry Bouckenooghe de stad Roeselare opgeroepen om meer in te zetten op buurtpreventienetwerken (BPN's) om het algemene veiligheidsgevoel te verhogen.

Raadslid Thierry Bouckenooghe“Alhoewel er op preventief vlak schitterend werk wordt verricht, blijft diefstal uit woningen een veelvoorkomende vorm van criminaliteit. In vergelijking met andere steden en gemeenten heeft Roeselare slechts vier actieve BPN's. Daarom nodigen wij de stad Roeselare uit om meer in te zetten op BPN's. Om het algemene veiligheidsgevoel te verhogen, de sociale controle te bevorderen, de waarde van preventie te verspreiden en de bereidheid tot aangifte en melding te vergroten. Deze netwerken zorgen ervoor dat bewoners alert zijn en oplettend blijven.” 

Maar het oprichten van meer BPN's alleen is niet voldoende volgens Bouckenooghe. “Het gaat niet alleen om het oprichten van meer BPN's. Het is ook van cruciaal belang om binnen de wettelijke grenzen de communicatie en informatie-uitwisseling tussen de politie en de BPN's te optimaliseren. Kunnen we samen met de stad, politie en BPN's onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om deze informatie-uitwisseling te optimaliseren?”

“Laten we onze vraag dan ook zien als een uitnodiging om samen te werken aan veiligheid in al zijn vormen. Door de krachten te bundelen, kunnen we ervoor zorgen dat Roeselare een veilige en leefbare stad blijft waar bewoners met een gerust hart kunnen wonen en leven.” besloot Bouckenooghe.


Burgemeester Kris Declercq“Het buurtpreventienetwerk is een concept dat gericht is op het verhogen van veiligheidsgevoelens, het versterken van samenhang in de buurt en het stimuleren van zelfredzaamheid en betrokkenheid van buurtbewoners bij criminaliteitspreventie. Er wordt hierbij bewust omgegaan met het delen van informatie en er worden regelmatig terugkommomenten georganiseerd om de effectiviteit van het netwerk te evalueren.

Binnen het buurtpreventienetwerk wordt gewerkt volgens het SAAR-principe.
SAAR is een afkorting van:
Signaleer (men merkt iets op, men ziet iets verdacht)
Alarmeer (Alarmeer via 101, het is verplicht om dit eerste te doen alvorens de WhatsApp alarmgroep te gebruiken)
App (waarneming bekend maken aan andere via WhatsApp groep, meegeven dat 101 werd gebeld)
Reageer (bijvoorbeeld lichten aandoen, vriendelijk vragen aan iemand of men de weg kwijt is). Doelstelling hierbij is het verstoren van de plannen van de verdachte persoon.

Terugkoppelen van informatie over lopende dossiers naar het buurtpreventienetwerk is mogelijk na goedkeuring van het Parket. Er wordt hierbij bewust omgegaan met het delen van informatie om te voorkomen dat onveiligheidsgevoelens worden aangewakkerd.

Wat betreft koude info, oftewel informatie die niet direct gerelateerd is aan een specifiek incident of melding, zijn er zeker mogelijkheden om deze te delen en preventieve tips te geven aan buurtbewoners. Echter, feedback na meldingen of incidenten dient individueel bekeken te worden. Zowel in een Buurtpreventienetwerk als in het Buurtinformatienetwerk speelt het beroepsgeheim en het geheim van het onderzoek een belangrijke rol. Dit betekent ook dat het geven van feedback op individuele meldingen of incidenten niet altijd mogelijk is vanwege privacyredenen. Daarnaast kost het geven van feedback ook tijd, waardoor het niet altijd op korte termijn kan worden gegeven.”

Roeselare nieuws

Zwerfvuil aanpakken is en blijft voor ons een prioriteit

Na afgelopen weekend waarin Roeselaarse Mooimakers in de hele stad zwerfvuil opraapten, vroeg gemeenteraadslid Tom Vandenkendelaere (cd&v) tijdens de gemeenteraad naar de resultaten en de geplande verdere acties van het stadsbestuur.

Binnenkort rouwplaats voor dieren in Roeselare

Tegen de zomer wil de stad een rouwplek voor dieren realiseren. Men kijkt hiervoor naar een plaats nabij de begraafplaats in de Groenestraat. Dat antwoordde schepen Matthijs Samyn op een vraag van raadslid Thomas Witdouck in de gemeenteraad van februari. Schepen Stefaan Van Coillie gaf mee dat ook de mogelijkheid om dieren mee te begraven in het graf van hun baasje wordt onderzocht. 

De teloorgang van de bankautomaten

Op de recente gemeenteraad van 29 januari heeft raadslid Ria Vanzieleghem de problematiek van de teloorgang van geldautomaten aangekaart. Uit het antwoord blijkt dat de stad mee zoekt naar oplossingen.