De teloorgang van de bankautomaten

Publicatiedatum

Auteur

Stephanie Davidts

Deel dit artikel

Op de recente gemeenteraad van 29 januari heeft raadslid Ria Vanzieleghem de problematiek van de teloorgang van geldautomaten aangekaart. Uit het antwoord blijkt dat de stad mee zoekt naar oplossingen. 

 

Het afgelopen jaar groeiden de frustraties aanzienlijk door de drastische afname van het aantal geldautomaten. Deze ontwikkeling treft vooral mensen met geen of minder digitale toegang of vaardigheden, zoals ouderen en laaggeletterden.

Bereikbaarheid is een belangrijke factor om toegang tot cash te verzekeren. In Beveren worden we geconfronteerd met het feit dat de laatste twee banken, Argenta en Axa, naar een nieuwe locatie buiten Beveren verhuizen, waardoor ook de bankautomaten verdwijnen. Dit brengt veel onzekerheid teweeg, vooral voor degenen die de afstand naar het dichtstbijzijnde cashpunt niet haalbaar zien.

Gemeenteraadslid Ria Vanzieleghem vroeg zich dan ook af of de stad initiatief neemt om te onderhandelen met de banksector en pleit voor een geldautomaat in Beveren.

Burgemeester Kris Declercq deelt de bezorgdheid, en benadrukt het belang van nabije dienstverlening. Zo werd eerder al aan de bel getrokken bij Batopin, via overleg in november 2022, dat instaat voor de spreiding van de cashpunten.  Ook minister Vincent Van Petegem stelt dat de spreiding beter moet. 

Er was reeds een overleg met de filiaalhouder van Axa, die vanwege plaatsgebrek en een fusie met Axa Rumbeke voor een nieuwe locatie heeft gekozen. Deze toont begrip voor de impact die de verhuis met zich teweeg brengt en is bereid samen met het stadsbestuur naar mogelijke oplossingen te zoeken.

Vanzieleghem benadrukt tot slot dat het recht op het gebruik van cashgeld behouden moet blijven. Ze pleit voor bereikbare, beschikbare, en betaalbare bankautomaten, vooral voor kwetsbare doelgroepen en mensen die niet meekunnen met de snelle digitale trein. 

Roeselare nieuws

CD&V - Lijst Burgemeester Roeselare stelt 39 kandidaten voor

Op 6 juli werd in het partijlokaal van CD&V Roeselare de volledige lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober voorgesteld: een goede mix van ervaren en nieuwe gezichten. De partij trekt bovendien naar de verkiezingen met een nieuwe naam: CD&V - Lijst Burgemeester. 

Evenwicht vinden tussen ecologie en netheid in het maaibeleid van Stad Roeselare

Tijdens 'Maai mei niet' wordt wat minder gras gemaaid, zodat planten in het gras de kans krijgen om te bloeien. Goed voor de natuur en de insecten. Ook Roeselare doet mee, maar volgens een plan waarin rekening wordt gehouden met netheid en veiligheid. Bepaalde stroken zullen wel gemaaid worden, andere niet, zo wordt verwildering toch wat binnen de perken gehouden.

Zwerfvuil aanpakken is en blijft voor ons een prioriteit

Na afgelopen weekend waarin Roeselaarse Mooimakers in de hele stad zwerfvuil opraapten, vroeg gemeenteraadslid Tom Vandenkendelaere (cd&v) tijdens de gemeenteraad naar de resultaten en de geplande verdere acties van het stadsbestuur.