Evenwicht vinden tussen ecologie en netheid in het maaibeleid van Stad Roeselare

Publicatiedatum

Auteur

Stephanie Davidts

Deel dit artikel

Tijdens 'Maai mei niet' wordt wat minder gras gemaaid, zodat planten in het gras de kans krijgen om te bloeien. Goed voor de natuur en de insecten. Ook Roeselare doet mee, maar volgens een plan waarin rekening wordt gehouden met netheid en veiligheid. Bepaalde stroken zullen wel gemaaid worden, andere niet, zo wordt verwildering toch wat binnen de perken gehouden.

Op de gemeenteraad van 29 april 2024 heeft raadslid Thierry Bouckenooghe het 'Maai Mei Niet' initiatief ter discussie gesteld, een initiatief dat tuineigenaars oproept om in mei hun gras niet te maaien om zo de ecologische waarde van Vlaamse tuinen te verhogen.

Hij benadrukte dat hoewel het initiatief waardevol is, er kritisch moet worden nagedacht over de toepassing ervan op kleine grasperkjes in wijken en buurten. Netheid moet hier als prioriteit worden beschouwd om de schoonheid en leefbaarheid van de buurt te waarborgen. Ook wees hij op de hoog opgeschoten bermen op gevaarlijke kruispunten en straathoeken, die mogelijk een risico vormen voor de verkeersveiligheid.

In reactie op deze vraag gaf schepen Francis Debruyne aan dat het stadsbestuur een nieuw maaibeleid heeft opgesteld, waarbij het bermbeheer buiten de grote ring onveranderd blijft, met een eerste maaibeurt voor veiligheid begin juni en twee latere snedes in het jaar.

Voor andere groene plekken in de stad wordt er, na de evaluatie van het 'Maai Mei Niet'-initiatief in 2023, een nieuw plan uitgevoerd. Dit plan houdt rekening met de behoefte aan netheid en veiligheid, terwijl het ook ruimte biedt voor ecologische overwegingen. Het nieuwe plan omvat onder meer het maaien van alle perken en groene zones, met uitzondering van specifiek aangeduide stroken waar niet wordt gemaaid.

Bouckenooghe benadrukte in zijn reactie op het antwoord van schepen Debruyne het belang van het vinden van een evenwicht tussen ecologie en netheid, waarbij het streven naar een ecologischere omgeving niet ten koste mag gaan van de leefbaarheid en veiligheid van de stad.

Het stadsbestuur zal later dit voorjaar meer communicatie uitbrengen over de specifiek aangeduide stroken waar niet of minder wordt gemaaid, met als doel de inwoners van Roeselare volledig op de hoogte te brengen van het nieuwe maaibeleid.

Roeselare nieuws

Zwerfvuil aanpakken is en blijft voor ons een prioriteit

Na afgelopen weekend waarin Roeselaarse Mooimakers in de hele stad zwerfvuil opraapten, vroeg gemeenteraadslid Tom Vandenkendelaere (cd&v) tijdens de gemeenteraad naar de resultaten en de geplande verdere acties van het stadsbestuur.

Binnenkort rouwplaats voor dieren in Roeselare

Tegen de zomer wil de stad een rouwplek voor dieren realiseren. Men kijkt hiervoor naar een plaats nabij de begraafplaats in de Groenestraat. Dat antwoordde schepen Matthijs Samyn op een vraag van raadslid Thomas Witdouck in de gemeenteraad van februari. Schepen Stefaan Van Coillie gaf mee dat ook de mogelijkheid om dieren mee te begraven in het graf van hun baasje wordt onderzocht. 

De teloorgang van de bankautomaten

Op de recente gemeenteraad van 29 januari heeft raadslid Ria Vanzieleghem de problematiek van de teloorgang van geldautomaten aangekaart. Uit het antwoord blijkt dat de stad mee zoekt naar oplossingen.