Beslissing over schuilhuisje roept vragen op omtrent busreizigerscomfort

Publicatiedatum

Auteur

Peter Van Cutsem

Deel dit artikel

Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat van start met het relanceproject in het kader van schoolroutes en hoppinpunten ter hoogte van het kruispunt N28 met de Eikstraat. Dit initiatief is gericht op het verbeteren van de mobiliteitsinfrastructuur en het verhogen van het comfort voor busreizigers. De keuze van de bushokjes deed de oppositie de wenkbrauwen fronsen.

Binnen dit project zullen de twee bestaande bushaltes grondig vernieuwd worden, met extra aandacht voor de algehele opfrissing van de bushalte-infrastructuur. Het doel is om een veilige en aangename omgeving te creëren voor zowel schoolgaande kinderen als andere busgebruikers.

Schuilhuisje met zijwanden

Tijdens de recente gemeenteraad stond de aankoop van 2 nieuwe schuilhuisjes bij De Lijn op de agenda. Het LVB/Open-VLD schepencollege stelde voor om 1 schuilhuisje met zijwanden en 1 zonder zijwanden te plaatsen. De oppositie pleitte voor uniformiteit door 2 hokjes met zijwanden te installeren. De schuilhuisjes voorzien van zijkanten bieden een betere bescherming tegen wind en regen.

Constructief voorstel

Ondanks het constructieve voorstel van de oppositie, waarbij werd benadrukt dat uniformiteit het comfort en de bescherming van de busreizigers zou verbeteren, heeft de meerderheid ervoor gekozen om tegen dit voorstel te stemmen. Ook al had het voorstel van de oppositie slechts een beperkte meerkost van 700 euro op een uitgave van 14.500 euro, toch bleef de meerderheid bij haar standpunt om slechts 1 van de schuilhuisjes te voorzien van volledige bescherming tegen regen en wind.

Comfort en welzijn

“Het opvallende aan deze beslissing is dat het lijkt alsof de meerderheid meer kijkt naar wie het voorstel indient, dan naar het comfort en welzijn van de busreizigers. De gebruikers van het openbaar vervoer komen dan maar op de tweede plaats” besluiten cd&v, DVP en N-VA.

Nieuws uit Pepingen

Pepingen breekt records: meer dan 900 verkeersboetes in 10 dagen op 1 trajectcontrole

Op 23 februari 2024 werd de trajectcontrole in Bellingen geactiveerd. Tijdens de eerste week werden een alarmerend aantal boetes uitgeschreven. Cd&v Pepingen stelt zich vragen bij de manier van aanpak van het bestuur.

Omleiding langs Kareelstraat ondermijnt veiligheid rond scholen

Vanaf maandag 12 februari 2024 gaan de geplande werken aan het kruispunt Ninoofsesteenweg/Eikstraat van start, met voorziene omleidingen voor fietsers en andere weggebruikers. Echter, de voorgestelde omleiding langs de Kareelstraat leidt tot bezorgdheid over de veiligheid van de schoolomgeving. De oppositiepartijen cd&v, DVP en N-VA uiten ook kritiek op de gebrekkige communicatie, het ontbreken van een duidelijk omleidingsplan en bepaalde voorzorgen om de veiligheid te garanderen.

Cd&v Pepingen schenkt 1.078 euro aan G-sport Pajottenland

Het cd&v-bestuur overhandigde tijdens de nieuwsjaarsreceptie een cheque van 1.078 euro aan een delegatie van bestuur en G-sporters van G-sport Pajottenland vzw.