We maken de wijk Tusvoort, Terbeemden en Warande klaar voor de toekomst

Publicatiedatum

Auteur

Patrick Bosmans

Deel dit artikel

In Tessenderlo is gekozen om de wijk Tusvoort, Terbeemden en Warande in Hulst klaar te maken voor de uitdagingen van de toekomst.  Het bestuur heeft een startnota voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) klaar, deze ligt tot 16 mei ter inzage in het gemeentehuis.  Bewoners en adviesinstanties worden betrokken en krijgen de mogelijkheid om hun mening te geven.

Sinds de zomer van vorig jaar vormen alle woonorganisaties in Limburg samen een nieuwe woonmaatschappij 'Wonen in Limburg' (WiL), zo gingen ze van 19 organisaties naar 1.  Limburg telt meer dan 21.000 kandidaat-huurders en nog eens meer dan 4.000 kandidaat-kopers staan op een wachtlijst.  Er is vooral vraag naar kleinere woningen voor alleenstaanden met of zonder kinderen, maar ook ruimere voor grote gezinnen.

Maar enorm veel sociale woningen zijn ook toe aan grondige renovaties.  WiL is verplicht om tegen 2050 heel haar patrimonium te renoveren.  In Ham zijn in de Zandstraat en de Populierenwijk in meerdere woningen problemen vastgesteld.  De woonmaatschappij is bezig om de probleemwoningen in kaart te brengen en te bekijken welke huizen afgebroken of gerenoveerd moeten worden.

In Tessenderlo is gekozen om de wijk Tusvoort, Terbeemden en Warande in Hulst klaar te maken voor de uitdagingen van de toekomst.  Om dit renovatie- en vernieuwbouwproces gefaseerd te kunnen uitvoeren, rekening houdend met de hierbij horende verhuisbewegingen, wil de gemeente samen met de sociale huisvestingsmaatschappij in eerste fase een 20-tal bijkomende woonentiteiten realiseren. Om dit mogelijk te maken is een aanpassing van het bestaande BPA Hulst-Paalseweg noodzakelijk. Vandaar de noodzaak om een nieuw gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op te maken.  Vanuit ontwerpend onderzoek wordt nagegaan op welke onbebouwde percelen het nieuwbouwproject best gerealiseerd wordt.

“De nieuwe woningen zouden kunnen komen op een vrijliggend stuk groen”, vertelt schepen Stefan Govaerts, “De speeltuin wordt behouden.  Eens de nieuwe woningen gebouwd zijn kunnen mensen een verhuisbeweging maken, zodanig dat er woningen vrijkomen die vernieuwd kunnen worden.  Op die manier willen we in de toekomst verder werken tot de hele wijk vernieuwd is.  Het is dus een groot meerjarenplan.  Tevens worden de woningen zo ingepland dat er meer ruimte voor groen in de wijk mogelijk wordt.”

Anderzijds wordt in het RUP de bestaande woonwijk integraal onder de loep genomen om na te gaan of er nog bepaalde opportuniteiten zitten wat betreft ontwikkeling en of er nog verbetering mogelijk is wat betreft de ruimtelijke kwaliteit, de structuur en de leefbaarheid van de wijk. Daar er niet alleen ingezet wordt op renovatie, maar ook op een vernieuwingstraject dat zal bestaan uit vernieuwbouw, ontstaan er misschien nieuwe mogelijkheden om de wijk integraal en structureel te versterken.

Tessenderlo-Ham_nieuws

Tutjestunnel in 't Kraanhof

Op maandag 13 mei opende het Huis van het Kind een tutjestunnel in speeltuin ’t Kraanhof. Voor veel peuters en kleuters is het moeilijk om hun fopspeen weg te geven, maar met een leuke tutjestunnel willen we deze stap makkelijker maken.

Gratis menstruatieproducten op school

De leerlingenraad van Campus Russelberg startte een samenwerking op met vzw Drupp en het sociaal huis van Tessenderlo. Samen zetten zijn een belangrijke stap in het bewustwordingsproces van menstruatiearmoede.

Wat met ratten in je tuin?

Ratten kunnen grote schade aanrichten door te knagen aan alles wat ze op hun pad tegenkomen. Zo kunnen ze storingen en kortsluitingen veroorzaken door op kabels te knabbelen.  Onlangs hoorden we op Radio 2 dat je zelf verantwoordelijk bent om een rattenprobleem op te oplossen.  Niet helemaal correct geeft schepen Hilde Aegten mee.